De Volksbank logo de volksbank
Duurzaamheid top visual

Duurzaamheid

‘Beter voor elkaar’ is onze belofte aan Nederland. Via onze gedeelde waardestrategie geven we hier invulling aan en zijn wij met onze vier merken onderscheidend binnen het bankenlandschap. Wij bankieren met de menselijke maat waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is voor de toekomst.

Dit betekent dat we, vanuit onze sociale oorsprong, de verantwoordelijkheid nemen het vak van bankieren vorm te geven vanuit wat mensen echt nodig hebben. Daarom gaat onze financiële dienstverlening over nut in plaats van rendement – over waarde in plaats van geld. Het betekent vooral dat we oprecht de belangen van onze klanten voorop zetten, zodat fundamentele dingen in het leven zoals wonen, educatie en een buffer voor onverwachte uitgaven nu en in de toekomst geborgd zijn.

De Volksbank wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Vanuit onze kernactiviteiten hypotheken, sparen en betalen kunnen we een aanzienlijke positieve invloed hebben op de duurzaamheid in onze keten en de financiële weerbaarheid van onze klanten. In 2017 heeft de Volksbank het duurzaamheidsbeleid van haar merk ASN bank overgenomen en geïmplementeerd op al haar activiteiten en processen. Het duurzaamheidsbeleid is gebouwd op drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit.

Ons klimaat

De Volksbank heeft als doel gesteld om uiterlijk in 2030 een klimaatneutrale bankbalans te hebben. ASN Bank gaat zelfs een stapje verder en heeft als doel gesteld om uiterlijk in 2030 met al haar financieringen en beleggingen netto klimaatpositief te zijn.

Lees meer over de Volksbank en het klimaat

Mensenrechten

Wij vinden dat iedereen recht heeft op onderwijs, voedsel en een woning. Dat iedereen het recht heeft zijn mening in vrijheid te uiten. Dat overheden niet zomaar geweld tegen burgers mogen gebruiken. En wij vinden dat wij daar als bank een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. Daarom maken wij ons samen met onze klanten sterk voor mensenrechten. Overal en voor iedereen.

Lees meer over mensenrechten

Biodiversiteit

De lucht die je inademt. Het water dat je drinkt. Het voedsel dat je eet. De medicijnen die je inneemt. De natuur waar je ontspant. Zonder biodiversiteit zouden ze er niet zijn. Of in elk geval veel minder. Biodiversiteit is een levensvoorwaarde voor mensen, maar neemt momenteel snel af. ASN Bank heeft daarom ook een biodiversiteitsdoelstelling geformuleerd om nog meer impact te kunnen maken: alle beleggingen en financieringen hebben in 2030 een netto positief effect op biodiversiteit.

Lees meer over biodiversiteit bij ASN Bank

Hoe duurzaam wonen kan lonen

Onze bankbalans bestaat voor een groot deel uit particuliere hypotheken. Alleen al daarom kijken we goed naar hoe onze klanten wonen. De impact van woongedrag op het klimaat is bovendien groot en dus stimuleren we mensen om hun woning energiezuinig te maken. Zo verduurzaamt de woningmarkt en komen wij een stap dichter bij het realiseren van onze doelstelling: een volledig klimaatneutrale balans in 2030.

Lees meer over duurzaam wonen

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze interne bedrijfsvoering. De Volksbank berekent sinds 2010 de CO2 uitstoot volgens het Greenhouse Gas Protocol en sinds 2013 compenseren we onze uitstoot zodat we klimaatneutraal zijn.

Lees meer over onze duurzame bedrijfsvoering

Meer weten?

Deze publicaties laten zien hoe de Volksbank duurzaamheid voorop stelt in denken en doen.

Financiële instellingen lanceren Finance for Biodiversity Pledge

De Volksbank publiceert eerste verslag ‘Principles for Responsible Banking’

Alles over Duurzaamheid

02 januari 2019

Lidmaatschappen & verdragen

In ons dagelijkse handelen en onze relaties met leveranciers, zakenpartners, klanten en de maatschappij houden we ons aan internationaal erkende richtlijnen.

13 december 2018

Hoge cijfers voor de Volksbank in rapport van Eerlijke Bankwijzer

Vandaag, donderdag 13 december 2018, publiceert de Eerlijke Bankwijzer de resultaten van de nieuwe beleidsupdate over het Duurzaamheidsbeleid van banken. De Volksbank scoort bij di...

13 november 2018

De Volksbank blij met groene voornemens banken

De Volksbank is verheugd dat ook andere banken zichzelf voor het eerst harde klimaatdoelstellingen opleggen. Zelf hebben we al de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zij...

06 augustus 2018

Hoe ASN werkt aan mensenrechten

Bij de Volksbank starten we bij de behoefte van onze klant, en niet bij onze eigen producten en diensten. Vervang in deze zin 'klant' door 'samenleving', en je hebt de basis van he...

01 januari 2018

Klimaatneutraal in 2030

De Volksbank wil graag een klimaatneutrale bank worden.

01 januari 2018

Onze visie op duurzaam wonen

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering vormt het speerpunt in onze duurzaamheidsambitie. De bankbalans van de Volksbank bestaat grotendeels uit particuliere hypotheken. Wij zijn ons b...

01 januari 2018

Klimaatneutrale winst- en verliesrekening

Om klimaatneutraal te worden hebben we de klimaatneutrale winst- en verliesrekening methodiek van ons merk ASN Bank overgenomen en toegepast op onze hele balans, en dus alle merken...

01 januari 2018

Energielabels binnen onze hypotheekportefeuille

Jaarlijks meten wij de verhouding van energielabels binnen onze hypotheekportefeuille en de hoeveelheid CO2-uitstoot die door de portefeuille wordt veroorzaakt.

08 april 2016

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze interne bedrijfsvoering. De Volksbank berekent sinds 2010 de CO2 uitstoot volgens het Greenhouse Gas Protocol en sinds 2013 compenseren...

08 april 2016

Initiatieven duurzame bedrijfsvoering

Facilitair Bedrijf van de Volksbank speelt een belangrijke rol in het bereiken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Deze initiatieven helpen daarbij