De Volksbank logo de volksbank
Header klimaatmeisjes

Samen voor een beter klimaat

Alles op alles voor een beter klimaat

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. In lijn met het Parijs Akkoord is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Om hiernaar te streven is het van belang dat iedereen een bijdrage levert. Als Volksbank kijken wij naar onze totale klimaatimpact. Als bank dragen wij indirect bij aan klimaatverandering door onze financieringen en beleggingen. Wij hebben de ambitie om de uitstoot van onze financieringen en investeringen terug te brengen volgens een 1,5 graden Celsius scenario.

De Volksbank wil een maximale bijdrage wil leveren om de mondiale temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden. Voor investeringen sluiten we bijvoorbeeld de fossiele sector uit, net andere CO2-intensieve sectoren. Als alternatief investeren we in alternatieven die een duurzame en koolstofarme economie mogelijk maken. Daarnaast zetten we ons in voor het verduurzamen van woningen. En geven we groene obligaties uit, die hun weg vinden naar projecten met een positieve invloed op het klimaat.

Groene energie, elektrisch rijden, minder plastic; duurzaamheid is een vast onderdeel van onze interne bedrijfsvoering. De Volksbank berekent sinds 2010 de CO2 uitstoot volgens het Greenhouse Gas Protocol en sinds 2013 compenseren we onze uitstoot zodat we klimaatneutraal zijn. In vergelijking met 2015 is de CO2 uitstoot per FTE in 2020 gedaald met 42% naar 0,7 ton CO2 per FTE. Onze doelstelling voor 2024: 13% minder CO2-uitstoot dan in 2019.

Groene obligaties zorgen ervoor dat investeringen hun weg vinden naar projecten die een positieve impact hebben op het klimaat. Met ons Green Bond Framework willen we dit verder stimuleren en bijdragen aan de verdere groei van duurzame financiële markten. In 2020 heeft de Volksbank haar eerste ‘green senior preferred bond’ uitgegeven met een omvang van € 500 miljoen. Deze uitgifte is beloond met de Green Bond Award of the Year door Environmental Finance.

Zonnepaneel klein

Verduurzaming van woningen

De CO2-uitstoot op onze bankbalans komt vooral door de grote hoeveelheid hypotheken die we financieren. Het gemiddelde energielabel van onze hypotheekportefeuille is D; goed voor 1.059 kiloton CO2-uitstoot (2022: 1.056 kiloton), oftewel 85% van het totaal van onze uitstoot. Wij zijn ons zeer bewust van de impact hiervan op het klimaat. Daarom zetten we ons in voor verduurzaming van de woningen van onze klanten.

Doelstelling: in 2024 13% minder CO2-uitstoot dan in 2019

Zo 'vergroenen' we binnen de Volksbank

Eerlijke bankwijzer

Eerlijke Bankwijzer: de Volksbank voorop in tegengaan klimaatverandering

Klimaatverandering tegengaan doen we op allerlei manieren. Via onze investeringen en beleggingen natuurlijk, maar ook in onze interne bedrijfsvoering. En met het platform Woningverbeteraars helpen we klanten om duurzamer te wonen. De Eerlijke Geldwijzer - een initiatief van o.a. Milieudefensie, Amnesty International en Oxfam Novib - vergelijkt jaarlijks het beleid en de investeringspraktijk van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. In het onderzoek van 2023 scoren we met ons duurzaamheidsbeleid uitstekend; we gaan met onze merken in de financiële sector zelfs voorop in het tegengaan van klimaatverandering.

Werken bij asn bank stories human rights 1024x576 003

ASN Bank: klimaatpositief in 2030 en aanjager duurzaam investeren

ASN Bank, een van de vier merken van de Volksbank, zet zelfs nog een stap verder door klimaatpositief te worden in 2030. Dat betekent dat ASN Bank en ASN Impact Investors in 2030 meer CO2 uit de lucht haalt dan het nog uitstoot via haar financieringen en beleggingen. Daarnaast jaagt ASN Bank andere partijen in de financiële sector aan om ook een klimaatpositieve toekomst na te streven. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van meetmethodiek PCAF, waarmee ondernemingen de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen kunnen meten. Daardoor kunnen zij zichzelf doelen stellen die eraan bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges blijft.

Klimaatneutraal in 2030

Wat doen wij en wat kan jij doen?

Hoe een klimaatneutrale balans helpt om klimaatverandering tegen te gaan

Duurzaamheid Still

Hoe klimaatneutraal ben jij?

Eurowijsneuzen – Klimaat

Meer over het klimaat

Deel dit artikel