De Volksbank logo de volksbank

Klimaatneutraal in 2030

Alles op alles voor een gezond klimaat

Het klimaat verandert. De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2, veroorzaakt de snellere opwarming van de aarde. Met extremer weer, een sterkere zeespiegelstijging en steeds groter wordende maatschappelijke problemen als gevolg. Wij streven naar een maatschappij waarin mensen in een gezond klimaat kunnen leven, wonen en werken. Dat nemen we heel letterlijk: we zetten alles op alles om in 2030 een 100% klimaatneutrale bank te zijn. Dat betekent dat we evenveel CO2 vermijden als uitstoten. ASN Bank is als pionier op het gebied van duurzaam bankieren nu al volledig klimaatneutraal.

De Volksbank wil een maximale bijdrage wil leveren om de mondiale temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden. Voor investeringen sluiten we bijvoorbeeld de fossiele sector uit, net andere CO2-intensieve sectoren. Als alternatief investeren we in alternatieven die een duurzame en koolstofarme economie mogelijk maken. Daarnaast zetten we ons in voor het verduurzamen van woningen. En geven we groene obligaties uit, die hun weg vinden naar projecten met een positieve invloed op het klimaat.

Groene energie, elektrisch rijden, minder plastic; duurzaamheid is een vast onderdeel van onze interne bedrijfsvoering. De Volksbank berekent sinds 2010 de CO2 uitstoot volgens het Greenhouse Gas Protocol en sinds 2013 compenseren we onze uitstoot zodat we klimaatneutraal zijn. In vergelijking met 2015 is de CO2 uitstoot per FTE in 2020 gedaald met 42% naar 0,7 ton CO2 per FTE. Onze doelstelling voor 2024: 13% minder CO2-uitstoot dan in 2019.

Groene obligaties zorgen ervoor dat investeringen hun weg vinden naar projecten die een positieve impact hebben op het klimaat. Met ons Green Bond Framework willen we dit verder stimuleren en bijdragen aan de verdere groei van duurzame financiële markten. In 2020 heeft de Volksbank haar eerste ‘green senior preferred bond’ uitgegeven met een omvang van € 500 miljoen. Deze uitgifte is beloond met de Green Bond Award of the Year door Environmental Finance.

Bekijk de video: de Volksbank klimaatneutraal in 2030

De mens veroorzaakt klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen en de temperatuur op aarde stijgt sneller dan verwacht, blijkt uit het IPCC-rapport van de Verenigde Naties. De Volksbank wil een maximale bijdrage leveren om de mondiale temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden. Ons doel voor 2030: met onze gehele bankbalans evenveel uitstoot vermijden (of uit de lucht halen) als er wordt uitgestoten.

Klimaatneutraal in 2030

Bekijk hoe we dat doen

Doelstelling: in 2024 13% minder CO2-uitstoot dan in 2019

Zo 'vergroenen' we binnen de Volksbank

Eerlijke Bankwijzer: de Volksbank voorop in tegengaan klimaatverandering

Klimaatverandering tegengaan doen we op allerlei manieren. Via onze investeringen en beleggingen natuurlijk, maar ook in onze interne bedrijfsvoering. En met het platform Woningverbeteraars helpen we klanten om duurzamer te wonen. De Eerlijke Geldwijzer - een initiatief van o.a. Milieudefensie, Amnesty International en Oxfam Novib - vergelijkt jaarlijks het beleid en de investeringspraktijk van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. In het onderzoek van 2021 scoren we met ons duurzaamheidsbeleid goed tot uitstekend; we gaan met onze merken in de financiële sector zelfs voorop in het tegengaan van klimaatverandering.

ASN Bank: klimaatpositief in 2030 en aanjager duurzaam investeren

ASN Bank, een van de vier merken van de Volksbank, zet zelfs nog een stap verder door klimaatpositief te worden in 2030. Dat betekent dat ASN Bank en ASN Impact Investors in 2030 meer CO2 uit de lucht haalt dan het nog uitstoot via haar financieringen en beleggingen. Daarnaast jaagt ASN Bank andere partijen in de financiële sector aan om ook een klimaatpositieve toekomst na te streven. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van meetmethodiek PCAF, waarmee ondernemingen de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen kunnen meten. Daardoor kunnen zij zichzelf doelen stellen die eraan bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges blijft.

Bekijk waarom we bijdragen aan een beter klimaat

Met duurzame investeringen, groene obligaties en duurzaam wonen.

Groene obligaties

Wat zijn dat?

Hoe klimaatneutraal ben jij?

Van grijs naar groen dak

Goed voor het klimaat

Meer over het klimaat

Deel dit artikel