De Volksbank logo de volksbank

Klimaatneutrale bankbalans in 2030

Als maatschappelijk betrokken bank willen wij de inmiddels onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk beperken. Onze grootste directe impact op klimaatverandering is niet die van onze eigen kantoren en bedrijfsvoering, maar van onze beleggingen en investeringen. Deze impact kan vele honderden malen groter zijn dan van de rest van de bedrijfsvoering. Voor ons als bank is het dus essentieel om doelen te formuleren op de klimaatimpact van onze financieringen en beleggingen.

Daarom hebben we in 2015 de ambitieuze doelstelling van ons merk ASN Bank overgenomen om uiterlijk in 2030 een klimaatneutrale bankbalans te realiseren. Dit houdt in dat al onze financieringen en beleggingen in 2030 meer uitstoot vermijden of uit de lucht halen, dan dat er nog veroorzaakt wordt.

We zijn er trots op dat we als eerste grootbank ter wereld de klimaatimpact van onze hele bankbalans in kaart brengen.

Op weg naar een klimaatneutrale bankbalans

De eerste stap op weg naar een klimaatneutrale balans is het formuleren van goed duurzaamheidsbeleid waarin we streng zijn op wat we wel of wat niet willen financieren met betrekking tot klimaatimpact. In ons duurzaamheidsbeleid worden CO2-intensieve activiteiten uitgesloten van financiering om voorrang te geven aan duurzame alternatieven. Dankzij de keuzes die we door dit beleid maken ligt er al een stevige basis om een klimaatneutrale balans te realiseren.

Daarnaast hebben we drie manieren geïdentificeerd om onze klimaatneutraliteit nog verder te vergroten:

  1. Het helpen verduurzamen van de woningen van de Volksbankklanten
  2. Het financieren van duurzame energie- en energie-efficiëntieprojecten
  3. Green bonds waarmee indirect ook duurzame energie- en energie-efficiëntieprojecten worden gefinancierd

    Elk kwartaal meten we de voortgang op de klimaatneutrale balans, waarbij de negatieve en positieve klimaatimpact als een CO2-winst en -verliesrekening wordt weergegeven. Sinds de eerste meting in 2015 hebben we al flinke progressie weten te boeken en zijn we sinds het eerste kwartaal van 2020 al voor 47,6% klimaatneutraal.

ASN Bank: focus op CO2-opname

Ons merk ASN Bank heeft onlangs haar klimaatambitie aangescherpt. Het nieuwe doel behelst dat zij in 2030 meer CO2 uit de atmosfeer willen opnemen dan veroorzaken. Momenteel onderzoekt ASN Bank het financieren van projecten die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals boomaanplant en natuurherstel. Op deze manier wil ASN Bank het goede voorbeeld geven aan de financiële sector wereldwijd op het financieren van CO2-opname.

Samenwerken om meer impact te maken

Na de Klimaatconferentie van 2015 in Parijs heeft ASN Bank het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF) opgericht, samen met een coalitie van verschillende partijen uit de Nederlandse financiële sector. Het doel van PCAF is om gezamenlijk een open-source methodiek te ontwikkelen om de klimaatimpact van financieringen en beleggingen op een uniforme wijze te kunnen meten. PCAF heeft inmiddels meer dan vijftig leden wereldwijd. Ondertussen wordt PCAF gezien als de standaard om gefinancierde klimaatimpact te meten.

Klimaatverandering: achtergrondinformatie

In de historie van de aarde verandert het klimaat regelmatig. Op dit moment gebeurt dat echter hoofdzakelijk door activiteiten van de mens. De aarde warmt op door uitstoot van broeikasgassen. De gevolgen van klimaatverandering voor mens, natuur en milieu worden elke dag zichtbaarder. Nieuwe onderzoeken laten zien dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan voorspeld. De laatste jaren waren de heetste ooit gemeten.

Omdat de impact van het woongedrag van onze klanten op het klimaat groot is, vinden we het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hen te stimuleren hun woning energiezuinig te maken. Zo verduurzaamt de woningmarkt en komen wij een stap dichter bij het realiseren van onze doelstelling om in 2030 als Volksbank klimaatneutraal te zijn.

Hoe duurzaam wonen kan lonen

Lees verder

Deel dit artikel