Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Hoe ASN werkt aan mensenrechten

Bij de Volksbank starten we bij de behoefte van onze klant, en niet bij onze eigen producten en diensten. Vervang in deze zin 'klant' door 'samenleving', en je hebt de basis van het hele duurzaamheidsbeleid van ASN Bank en dus Volksbank te pakken. We kijken naar de behoefte in de samenleving (in binnen- en buitenland) en daarna hoe we daar invulling aan kunnen geven als bank. Onder 'samenleving' valt dan iedereen: van directe klanten tot bijvoorbeeld medewerkers van een kledingfabrikant in Bangladesh of toekomstige generaties. Aldus Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheid.

Mensenrechten

Risico's voor mensen staan centraal

Eind 2017 tekenden wij als Volksbank het convenant banken, samen met de Nederlandse Vereniging van Banken, andere financiële instellingen, de overheid, vakbonden en non-gouvernementele organisaties. In dat convenant spraken we af om het risico op mensrechtenschendingen door financieringen en beleggingen te verminderen. Hoe we dat doen? Door te kijken waar onze investeringen risico's voor de mensenrechten inhouden, en vervolgens actie te ondernemen om die risico's voor deze mensen te verminderen. Het idee van het denken vanuit de behoefte van de klant sluit hier naadloos op aan. Het gaat alleen over een andere doelgroep. De Volksbank legt met de strategie de focus op de behoeften van klanten. Met het convenant leggen we de focus op de samenleving als geheel.

ASN Bank en de kledingindustrie

De ASN beleggingsfondsen investeren in ongeveer veertien kledingbedrijven. Een aantal jaar terug stelde de ASN Bank vast dat haar belangrijkste risico's op het gebied van mensenrechten in deze sector liggen. Want in deze sector werken honderdduizenden (en wellicht zelfs miljoenen) mensen die niet genoeg verdienen om fatsoenlijk van te kunnen leven. Ze moeten vaak ongekend veel uren werken om rond te komen of zelfs hun kinderen moeten werken. En hebben dan nog steeds vaak te weinig geld voor voldoende voeding, scholing, huisvesting, medische zorg etc. Leefbaar loon is een universeel mensenrecht. ASN Bank heeft toen besloten haar prioriteit bij dit mensenrecht te leggen met als doel voor de lange termijn: een leefbaar loon in de kledingsector in 2030. Vervolgens heeft ASN Bank de vraag omgekeerd en is zij gaan nadenken vanuit de behoefte van deze mensen en over de wijze waarop zij als bank daaraan invulling kan geven.

Dat werkt als volgt…

We gaan bijvoorbeeld met de kledingbedrijven in gesprek, vragen ze actie te ondernemen, en bewaken dat ze dat ook doen. ASN Bank is misschien niet de grootste bank, maar we hebben tóch veel invloed. Wij zijn innovatief en durven ambitieuze stappen te zetten op het gebied van duurzaam bankieren. We onderzoeken heel goed wat er nodig is, en zoeken vervolgens de samenwerking met andere beleggers om samen een grotere invloed uit te kunnen oefenen. Zo werken we samen met andere – grotere – financiële instellingen aan hetzelfde doel.

Kijken naar de behoeften van de klant werkt dus ook voor al die mensen die verder weg staan van de directe invloed van de Volksbank. Dat is dus positief voor klant én voor een duurzame samenleving.

Het internationaal zwaarwegende UNGP-raamwerk (www.ungpreporting.org) voor bedrijven verwoordt dit als volgt:

'Company's salient human rights issues are those human rights that stand out because they are at risk of the most severe negative impact through the company's activities or business relationships. This concept of salience uses the lens of risk to people, not the business, as the starting point, while recognizing that where risks to people's human rights are greatest, there is strong convergence with risk to the business.'

“We gaan bijvoorbeeld met de kledingbedrijven in gesprek, vragen ze actie te ondernemen, en bewaken dat ze dat ook doen.” Piet Sprengers hoofd Duurzaamheid

Deel dit artikel