De Volksbank logo de volksbank

Onze visie op duurzaam wonen

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering vormt het speerpunt in onze duurzaamheidsambitie. De bankbalans van de Volksbank bestaat grotendeels uit particuliere hypotheken. Wij zijn ons bewust van de impact van het woongedrag op het klimaat. De Volksbank wil daarom een bijdrage leveren aan duurzame woningen voor particuliere wooneigenaren. Vanuit ons manifest sturen wij op het verminderen van de CO2-uitstoot van onze hypotheekportefeuille en op het bevorderen van duurzaam wonen bij onze klanten.

Onze visie op duurzaam wonen

Voor ons betekent duurzaam wonen, goed wonen. Nu én in de toekomst. Goed wonen is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn. Het betekent dat je een huis hebt dat past bij je wensen, financiële situatie en levensfase. Een goede woning is comfortabel, veilig en staat in een fijne omgeving. Het is een fundament voor je eigen toekomst en voor die van toekomstige generaties.

Een belangrijk onderdeel van duurzaam wonen is groen wonen. Wonen met bewustzijn van duurzaam materiaalgebruik en de energetische prestatie van de woning. Wij geloven dat we hieraan een bijdrage kunnen leveren door te focussen op het verduurzamen van de woning- en bouwsector en op duurzame woonoplossingen voor particuliere woningeigenaren. Onze visie is het gezamenlijk vertrekpunt voor hypothecaire financieringen en dienstverlening aan onze particuliere klanten.


Duurzame producten en diensten

De Volksbank geeft met haar merken uitvoering aan duurzaam wonen op verschillende manieren. Ten eerste via onze financieel adviseurs. Zij wijzen klanten actief op diverse maatregelen en financieringsmogelijkheden. Onze adviseurs leiden we op verschillende manieren op om dit advies te kunnen geven. Dit doen we door middel van e-learnings, webinars en expertsessies duurzaam wonen. Met kennissessies en leer-van-elkaar sessies delen adviseurs kennis en best practices. Om daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen hebben wij een gesprekstool ontwikkeld en duurzame woonoplossingen zoveel als mogelijk in bestaande software en adviesrapporten geïntegreerd. Dit alles met als doel onze klanten goed te kunnen helpen bij vraagstukken rondom het verduurzamen van de woning. Begin 2020 heeft de Volksbank zich aangesloten bij het sectorcollectief verduurzaming woningmarkt. Hierin beloofden we onder andere om 80% van onze adviseurs op te leiden tot Erkend Adviseur Duurzaam Wonen.


Ook worden onze klanten proactief benaderd met een divers aanbod. We verwijzen onze klanten naar het platform Woningverbeteraars. Via dit platform kunnen klanten informatie, financieel en technisch advies inwinnen. Dit aanbod maken wij mogelijk in samenwerking met verschillende partners. Dit doen wij door producten en diensten aan te bieden die het best aansluiten op de persoonlijke situatie van onze klanten.


Product- en dienstverlening duurzaam wonen

Energiebesparende maatregelen kunnen helpen om woonlasten te verlagen. Veelal worden deze maatregelen met spaargeld voldaan. Wanneer klanten onvoldoende middelen hebben, of eigen middelen niet willen inzetten, bieden wij aantrekkelijke financieringsproducten. En daarnaast helpen wij om de terugverdientijd zo aantrekkelijk mogelijk te maken, door naast onze eigen producten, ook hulp en inzicht te bieden in subsidies en fiscale regelingen.

ASN hypotheek

Bij ASN Bank kunnen klanten die hun woning energiezuinig willen maken een Duurzaam Wonen leningdeel sluiten tegen een aantrekkelijk tarief. Bij het sluiten van dit leningdeel ontvangt de klant eveneens korting over de hypotheeklening. Klik hier voor meer informatie.

Energiebespaar Budget

Bij alle merken van de Volksbank kunnen klanten tot 106% van de waarde van de woning na verbouwing financieren. De 6% extra financiering is in te zetten voor energiebesparende maatregelen. Ook als je nog niet weet welke maatregelen je precies wilt treffen, kun je dit budget reserveren.

Persoonlijke Lening Duurzaamheid

SNS biedt klanten die energiebesparende maatregelen niet met spaargeld of via de hypotheek willen financieren een persoonlijke lening. Deze lening is alleen in te zetten voor verduurzamingsmaatregelen en kan hierdoor tegen aantrekkelijk tarief worden aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

Energiebespaar Lening

Via het Nationaal Energie Fonds kan speciaal voor energiebesparende maatregelen de Energiebespaar lening worden gesloten. Deze lening wordt mede mogelijk gemaakt door financiering via ASN Bank. Voor meer informatie klik hier.

Naast bovenstaande producten ontwikkelen wij continu nieuwe producten en proposities met als doel klanten te helpen en ontzorgen bij het energiezuinig maken van de woning. Deze nieuwe producten worden voor introductie beoordeeld door het Product Approval Review Committee. Hierdoor voldoen onze producten altijd aan wet- en regelgeving en aan onze missie bankieren met de menselijke maat.

Duurzaam wonen en de klimaatneutrale balans

Bovenstaande initiatieven ontwikkelen wij om een bijdrage te leveren aan het energiezuinig maken van de woningvoorraad in Nederland. Hiermee wil de Volksbank een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord en tegelijk aan onze doelstelling klimaatneutrale balans 2030.

Op dit moment wordt de uitstoot van de hypotheekportefeuille ingeschat aan de hand van de voorlopige en definitieve energielabels van de gefinancierde woningen. Het gemiddelde energielabel van onze hypotheekportefeuille is energielabel D. De voortgang op de verbetering van de energielabels wordt ieder kwartaal gemonitord en is opgenomen in kwartaalrapportages.

Van onze klanten heeft 26% een woning met energielabel A of B. De energielabels worden vastgelegd in ons softwaresysteem. Een beter energielabel hoeft niet automatisch te betekenen dat het energiegebruik, en de CO2-uitstoot van de woning, omlaag gaat. Daarom willen we op basis van werkelijke energieverbruiksdata de CO2-uitstoot van de hypotheekportefeuille berekenen. Hiervoor ontvangen wij data op portefeuilleniveau van het CBS en afzonderlijke netbeheerders.

Deel dit artikel