De Volksbank logo de volksbank

Onze visie op duurzaam wonen

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering vormt het speerpunt in onze duurzaamheidsambitie. De bankbalans van de Volksbank bestaat grotendeels uit particuliere hypotheken. Wij zijn ons bewust van de impact van het woongedrag op het klimaat. De Volksbank wil daarom een bijdrage leveren aan duurzame woningen voor particuliere wooneigenaren. Vanuit ons manifest sturen wij op het verminderen van de CO2-uitstoot van onze hypotheekportefeuille en op het bevorderen van duurzaam wonen bij onze klanten.

Onze visie op duurzaam wonen

Voor ons betekent duurzaam wonen, goed wonen. Nu én in de toekomst. Goed wonen is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn. Het betekent dat je een huis hebt dat past bij je wensen, financiële situatie en levensfase. Een goede woning is comfortabel, veilig en staat in een fijne omgeving. Het is een fundament voor je eigen toekomst en voor die van toekomstige generaties.

Een belangrijk onderdeel van duurzaam wonen is groen wonen. Wonen met bewustzijn van duurzaam materiaalgebruik en de energieprestatie van de woning. Wij geloven dat we hieraan een bijdrage kunnen leveren door te focussen op het verduurzamen van de woning- en bouwsector en op duurzame woonoplossingen voor particuliere woningeigenaren. Onze visie is het gezamenlijk vertrekpunt voor hypothecaire financieringen en dienstverlening aan onze particuliere klanten.


Duurzame producten en diensten

Op verschillende manieren helpen wij klanten van onze vier merken om goed te wonen door middel van de verschillende financiële producten en de dienstverlening die wij aanbieden.

Wij geven uitvoering aan duurzaam wonen op verschillende manieren. Ten eerste via onze financieel adviseurs. Zij wijzen klanten actief op diverse maatregelen en financieringsmogelijkheden. Onze adviseurs leiden we op verschillende manieren op om dit advies te kunnen geven. Dit doen we door middel van e-learnings, webinars en expertsessies over duurzaam wonen. Met kennissessies en leer-van-elkaar sessies delen adviseurs kennis en best practices. Om daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen hebben wij een gesprekstool ontwikkeld en duurzame woonoplossingen zoveel als mogelijk in bestaande software en adviesrapporten geïntegreerd. Dit alles met het doel onze klanten goed te kunnen helpen bij vraagstukken rondom het verduurzamen van de woning. Begin 2020 hebben wij ons aangesloten bij het sectorcollectief Duurzaam Wonen. Hierin beloofden we onder andere om 80% van onze adviseurs voor het einde van 2021 op te leiden tot Erkend Adviseur Duurzaam Wonen. Deze doelstelling hebben we behaald.

ASN hypotheek

Bij ASN Bank kunnen klanten die hun woning energiezuinig willen maken een Duurzaam Wonen leningdeel afsluiten tegen een voordelig tarief. Bij het afsluiten van dit leningdeel ontvangt de klant bovendien rentekorting over de totale hypotheeklening. De hypotheek van ASN Bank is ook te verkrijgen via SNS en de zelfstandig intermediair.

Energiebespaar Budget

Bij alle merken van de Volksbank kunnen klanten tot 106% van de waarde van de woning na verbouwing financieren. De 6% extra financiering is in te zetten voor energiebesparende maatregelen. Ook als het nog niet duidelijk is welke maatregelen getroffen worden kan dit budget gereserveerd worden. Bij 95% van de koopwoningen kunnen energiebesparende maatregelen leiden tot energielabel A. (Bron: Rijksoverheid, Cijfers over Wonen en Bouwen 2018, p. 83.)

Persoonlijke Lening Duurzaamheid

SNS biedt klanten die energiebesparende maatregelen niet met spaargeld of via de hypotheek willen financieren een persoonlijke lening. Deze lening is alleen in te zetten voor verduurzamingsmaatregelen en kan hierdoor tegen aantrekkelijk tarief worden aangeboden.

Energiebespaar Lening

Via het Nationaal Warmte Fonds kan speciaal voor energiebesparende maatregelen de Energiebespaarlening worden gesloten. Deze lening wordt mede mogelijk gemaakt door financiering via ASN Bank.

Naast bovenstaande producten ontwikkelen wij continu nieuwe producten en proposities met als doel klanten te helpen en ontzorgen bij het energiezuinig maken van hun woning. Deze nieuwe producten worden voor introductie beoordeeld door het Product Approval Review Committee. Hierdoor voldoen onze producten altijd aan wet- en regelgeving en aan onze missie ‘bankieren met de menselijke maat’.

Partnerschappen

Wij zijn altijd bereikbaar om vragen over de hypotheek of energiebesparende maatregelen op een persoonlijke manier te beantwoorden. Dit doen wij graag in samenwerking met gerenommeerde partijen zoals Milieu Centraal, Natuur&Milieu en de Nationale Duurzame Huizen Route. Door middel van jaarlijkse campagnes met bijbehorende aanbiedingen stimuleren we onze klanten om ook hun woning energiezuinig te maken. Daarnaast organiseren we interne en externe duurzaamheidscampagnes en kennissessies voor onze eigen medewerkers, evenals voor onze stakeholders.

Duurzaam wonen en de klimaatneutrale balans

Bovenstaande initiatieven ontwikkelen wij om een bijdrage te leveren aan het energiezuinig maken van de woningvoorraad in Nederland. Hiermee wil de Volksbank een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord en tegelijk aan onze doelstelling klimaatneutrale balans 2030.

Op dit moment wordt de uitstoot van de hypotheekportefeuille ingeschat aan de hand van de voorlopige en definitieve energielabels van de gefinancierde woningen. Het gemiddelde energielabel van onze hypotheekportefeuille is energielabel D. De voortgang op de verbetering van de energielabels wordt ieder kwartaal gemonitord en is opgenomen in kwartaalrapportages.

Van onze klanten heeft 26% een woning met energielabel A of B. De energielabels worden vastgelegd in ons softwaresysteem. Een beter energielabel hoeft niet automatisch te betekenen dat het energiegebruik, en de CO2-uitstoot van de woning, omlaag gaat. Daarom willen we op basis van werkelijke energieverbruiksdata de CO2-uitstoot van de hypotheekportefeuille berekenen. Hiervoor ontvangen wij data op portefeuilleniveau van het CBS en afzonderlijke netbeheerders.

Deel dit artikel