Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Debt informatie

De Volksbank streeft naar diversificatie van financieringsbronnen. Dit heeft betrekking op het gebruik van verschillende financieringsinstrumenten qua looptijd, markt, regio en type belegger.

Disclaimer

De informatie die is opgenomen op deze website en/of is opgenomen in documenten die toegankelijk en/of te downloaden zijn op deze website vormt geen aanbod of uitnodiging om effecten te kopen of daarvoor in te schrijven of een aanbod om effecten of enige andere instrumenten, producten of diensten te verkopen in de Verenigde Staten van Amerika of in enige andere jurisdictie of omstandigheid waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan of wettelijk verboden is. Gebruikers van deze website zijn gehouden zichzelf te informeren over dergelijke restricties en zich daaraan te houden.

De informatie die is opgenomen op deze website en/of is opgenomen in documenten die toegankelijk en/of te downloaden zijn op deze website vormt geen beleggingsadvies.

Ik heb de hierboven genoemde beperkingen gelezen en begrepen en ik zal me hier aan houden.

Terug naar home
Overzicht
Additional Tier 1 Notes
Green Tier 2 Notes
Green Senior Non-Preferred Notes
Covered Bond programma
Unsecured funding
Securitisaties
MiFID II Professional Clients


Als retailbank financiert de Volksbank zich voornamelijk met spaargeld. Via het retailkanaal kunnen we onder de verschillende merken spaargeld met looptijd, direct opvraagbaar spaargeld of particulier en zakelijk rekeningcouranten aantrekken. Verder financiert de Volksbank zich via de financiële markten, mede afhankelijk van de actuele marksituatie.

De Volksbank financiert zich langer dan 1 jaar op de financiële markten via senior unsecured funding (MTN), (hypotheek) securitisaties (RMBS) en via een wettelijk covered bond programma. Onder dit programma kunnen naast openbare covered bonds ook onderhandse leningen worden uitgegeven. Daarnaast kunnen we financiering verkrijgen met onze liquide activa als onderpand, bijvoorbeeld in een repo-transactie.

De Volksbank houdt in haar financieringsstrategie en -planning rekening met de introductie van het bail-in principe per 1 januari 2016. Een gediversificeerde kapitaalstructuur wordt beoogd met in ieder geval voldoende achtergestelde en senior unsecured funding zodanig dat particuliere en MKB-spaarders met een saldo boven de € 100 duizend niet onder bail-in vallen. De exacte uitwerking van de regelgeving rondom MREL en TLAC, marktomstandigheden en de actuele financieringsbehoefte kunnen van invloed zijn op de invulling van de financieringsstrategie.

In deze sectie zijn de verschillende financieringsprogramma’s waarover de Volksbank kan beschikken, weergegeven.