Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Volksbank toen en nu

Wij zijn tweehonderd jaar geleden ontstaan uit regionale spaarbanken. Om goed te passen op het geld van Nederlanders. Vandaag de dag richten we ons op consumenten, zelfstandig ondernemers en het midden- en kleinbedrijf. Dat doen we vooral op het gebied van betalen, sparen en hypotheken.

Vb historie online1 1820x620 NL

In 1987 fuseerden twee grote regionale spaarbanken tot SNS. Door fusies en overnames groeide de groep in de jaren 90 snel. In 1997 fuseerden SNS Groep en verzekeraar REAAL Groep tot SNS REAAL. De onderneming ging in 2006 naar de beurs.

In de jaren na de beursgang van SNS REAAL vond een aantal overnames plaats. In 2006 werden de vastgoedfinancieringsactiviteiten van Bouwfonds (Property Finance) overgenomen en aan de bank toegevoegd. Latere acquisities betroffen RegioBank (2007) en, bij de verzekeraar, de Nederlandse activiteiten van AXA (2007) en Zwitserleven (2008).

Onze retailbankactiviteiten zijn door de jaren heen structureel winstgevend gebleven. Ondanks de goede resultaten van dit onderdeel zetten echter vanaf 2009 oplopende verliezen bij Property Finance de resultaten en solvabiliteit van de bank steeds verder onder druk. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de nationalisatie van SNS REAAL en haar dochtermaatschappijen, waaronder SNS Bank N.V. zoals de bank toen heette, op 1 februari 2013. Als gevolg van de nationalisatie is de Staat nu onze enige aandeelhouder (middels de Stichting NLFI).

Als onderdeel van het voor SNS REAAL opgestelde herstructureringsplan is eind 2013 Property Finance gesplitst van SNS Bank N.V. en overgedragen aan NLFI. In 2014 is vervolgens gestart met de ontvlechting van de holding, bank- en verzekeringsactiviteiten, als voorbereiding op de voorgenomen verkoop van de verzekeringsactiviteiten. Ook deze verkoop, die werd afgerond op 26 juli 2015, was onderdeel van het herstructureringsplan op basis waarvan de Europese Commissie de nationalisatie heeft goedgekeurd.

Op 30 september 2015 heeft SNS REAAL haar aandelen in SNS Bank N.V. overgedragen aan de Nederlandse Staat. Met als doel om volgens afspraak de bank weer te privatiseren, ofwel terug te brengen naar de markt. Daarvoor bestaan verschillende opties. Momenteel bereiden we ons voor op die toekomst, sinds 1 januari 2017 onder onze huidige naam: de Volksbank N.V. De Minister van Financiën informeert de Tweede Kamer periodiek over onze vorderingen. Dat gebeurt per brief, begeleid door een advies van NLFI inzake de toekomstopties voor de Volksbank.