Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank investeert in groei met strategie 2021-2025 ‘beter voor elkaar - van belofte naar impact’

Op 12 februari 2021 introduceerden we onze nieuwe strategie ‘beter voor elkaar – van belofte naar impact’. Deze strategie zet in op groei door het versterken van de relaties met de klanten van onze bankmerken en het verder vergroten van onze maatschappelijke impact. Op deze pagina lees je hier meer over.

Groeipijlers: klantrelatie en maatschappelijke impact

We zetten in op groei door de klantrelatie verder te versterken en de maatschappelijke impact van wat we doen te vergroten. Dat doen we door groeiprioriteit te geven aan onze vier sterke, onderscheidende bankmerken: SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen. Ook breiden we de dienstverlening uit aan kleinzakelijke ondernemers en verbreden we ons assortiment aan diensten en producten om relevanter te zijn voor klanten. En met digitale dienstverlening en winkels zijn onze diensten via de vier bankmerken altijd persoonlijk en dichtbij.

Strategie landing groeipijlers

Groeiprioriteiten

Voor de periode 2021-2025 hebben we de volgende groeiprioriteiten voor onze merken:

 • ASN Bank versnelt haar groei door als digitale, duurzame bank en aanjager van duurzaamheid meer duurzame producten en proposities aan te bieden, het aantal klanten te vergroten en de klantrelatie uit te bouwen.
 • SNS verandert door ook jongeren aan te spreken via persoonlijke, digitale klantbediening naast advies in de winkels en vergroot de terugkerende fee-inkomsten.
 • RegioBank versterkt als buurtzame bank haar sterke lokale aanwezigheid met het verbreden van haar proposities, zoals kleinzakelijk en door de samenwerking met de zelfstandig adviseurs te intensiveren.
 • BLG Wonen verder uitbouwen door groei van de hypotheekproductie via het vergroten van het distributiebereik in het intermediaire kanaal en door snellere, transparantere dienstverlening aan adviseurs en klanten.
 • Met de merken SNS, ASN Bank en RegioBank richten we ons met excellente dienstverlening op de kleinzakelijke ondernemers in Nederland.

Organisatorische verandering: sneller, digitaler en wendbaarder

We introduceren binnen de Volksbank één uniforme agile werkwijze met zelfstandige, integraal verantwoordelijke (klant)teams. Met deze agile organisatiestructuur en werkwijze zijn we in staat zijn om klantgerichter, efficiënter en effectiever te werken. Er komt een executive committee voor een succesvolle implementatie van de strategie.

Strategie landing agile

Doelstellingen voor 2025 verbonden aan onze gedeelde waarde ambitie

De strategie voor de komende jaren bouwt voort op de missie van de Volksbank om met bankieren met de menselijke maat een positieve impact te realiseren voor zowel klant, maatschappij, medewerkers als de aandeelhouder. Vanuit onze gedeelde waarde aanpak brengen we doorlopend balans aan tussen deze belanghebbenden. Hiermee dragen we, met de elkaar aanvullende merken SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen, op onderscheidende wijze bij aan de diversiteit in het Nederlandse bankenlandschap. Gebaseerd op onze strategie en de huidige verwachtingen omtrent de economische ontwikkelingen en financiële markten hebben we per stakeholder objectief meetbare doelstellingen als kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) vastgesteld:

StakeholderDoelstellingen ultimo 2025
Klant
 • Klantgewogen Net Promoter Score (NPS) verhogen tot +13 (2020: +2)
 • 1,3 miljoen actieve multi-klanten (2020: 949.000)
Maatschappij
 • Klimaatneutrale balans van tenminste 75% (2020: 59%), oplopend tot 100% klimaatneutraal in 2030
Medewerker
 • Oprechte aandacht voor de medewerker krijgt een cijfer van tenminste 7,5 (2020: 7,9)
Aandeelhouder
 • Rendement op eigen vermogen (REV) 8% (2020: 5,1%)
 • Dividenduitkering van 40-60% van het nettoresultaat

Meer informatie over deze KPI's vind je in het persbericht over de introductie van de nieuwe strategie.

Overige doelstellingen

We hebben onszelf ook doelen gesteld met betrekking tot het optimaliseren van de kapitalisatie en onze balans en een efficiënte bedrijfsvoering. Deze zijn met name gericht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, iets wat voor alle stakeholders van essentieel belang is. Vertaald naar meetbare doelstellingen en KPI’s betekent dit dat we streven naar:

Internet mpact M3 1200x1000 Efficient en flexibel
KPIDoelstellingen

Tier 1-kernkapitaal ratio

 • doorlopend tenminste 19% gebaseerd op volledige Basel IV infasering (2020: 31,2 %, waarbij we de impact van Basel IV regels inschatten op circa -7%-punt)
Leverage ratio
 • doorlopend tenminste 4,5% (2020: 5,2%)
Efficiency ratio
 • 57 – 59% ultimo 2025 (2020: 70,6%)

Meer informatie over deze KPI's vind je in het persbericht over de introductie van de nieuwe strategie.

“Met de nieuwe strategie versterken we de relatie met onze klanten, door altijd dichtbij en persoonlijk te zijn, zodat we nog beter aansluiten bij hun behoefte.” Martijn Gribnau Directievoorzitter van de Volksbank