Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank
Hero Wonen 1

Samen voor een toegankelijke woningmarkt

Het recht op wonen is verankerd in onze grondwet. In de huidige woningmarkt heeft echter niet iedereen een gelijke kans op een goede woning. Als maatschappelijk betrokken bank willen wij hier verandering in brengen. Wij realiseren daarom hypotheekoplossingen, die nadrukkelijk óók toegankelijk zijn voor mensen die moeite hebben een woning kunnen kopen. Dat dit hard nodig is blijkt uit de Woontoegankelijkheidsmonitor van BLG Wonen: slechts 3 op de 10 woningzoekenden vindt binnen één jaar een woning die past bij hun wensen en financiële situatie. Ons doel is een woningmarkt die rechtvaardige kansen biedt aan woningzoekenden, zodat zij ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding of huishouden binnen één jaar een passende huur- of koopwoning kunnen vinden.

Perspectief voor mensen met een modaal inkomen

Voor mensen met een modaal inkomen is het kunnen kopen van een huis niet vanzelfsprekend, zo blijkt uit de Woontoegankelijkheidsmonitor van BLG Wonen. In de markt is slechts de helft van de nieuwe hypotheken voor die doelgroep. En dat terwijl het vaak om mensen gaat met een inkomen uit beroepsgroepen die essentieel zijn voor onze samenleving, zoals de zorg, het onderwijs en de politie.

Bij de Volksbank willen we dat een koopwoning niet alleen voor de ‘happy few’ is met ruime financiële middelen, maar juist ook voor mensen met een modaal inkomen. Daarom zetten wij ons in voor huishoudens die (samen) maximaal 2 keer modaal verdienen, en proberen we – uiteraard met verantwoorde leningen – zoveel mogelijk mensen met een modaal inkomen te helpen om een eigen huis te kunnen kopen.

VB 01231 900

Duurzaam herstel bij financiële zorgen

Onze klanten hebben soms een steuntje in de rug nodig wanneer het ze (tijdelijk) niet lukt om aan hun betalingsverplichting te voldoen. Vaak gaat daar een ingrijpende gebeurtenis aan vooraf; een overlijden, arbeidsongeschiktheid of een scheiding kunnen klanten in een zorgelijke situatie brengen.

Maarten ​​​​​​​de Soeten, directeur Financiële Zorg bij de Volksbank: “Voor deze klanten bieden wij financiële zorg langs onze 8 service beloften, waarbij we altijd streven naar een duurzame en structurele oplossing. Om te zien hoe succesvol we daarmee zijn, meten we het duurzaam herstel bij onze klanten. Als een klant 12 maanden na het oplossen van het betalingsprobleem geen nieuwe achterstand heeft opgelopen, spreken we van duurzaam herstel."

VB 01085 900

Bekijk hier hoe we dat doen

Hulp wanneer het financieel even tegenzit

Nl

Deel dit artikel