Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank en mensenrechten

Wij vinden dat iedereen recht heeft op onderwijs, voedsel en een woning. Dat iedereen het recht heeft zijn mening in vrijheid te uiten. Dat overheden niet zomaar geweld tegen burgers mogen gebruiken. En wij vinden dat wij daar als bank een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.

Verantwoord bankieren beter voor elkaar min

Daarom maken wij ons samen met onze klanten sterk voor mensenrechten. Overal en voor iedereen. Voor meer uitleg over het mensenrechtenbeleid van de Volksbank en haar merken verwijzen wij naar het jaarlijks geüpdatet Mensenrechtenverslag.

ASN Bank heeft daarnaast ook een mensenrechtendoelstelling geformuleerd om nog meer impact te kunnen maken: In 2030 heeft de kledingsector alle benodigde processen geïmplementeerd om een leefbaar loon voor werknemers in zijn keten mogelijk te maken. Voor meer informatie op deze mensenrechtendoelstelling klik hier.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

De Volksbank hecht veel waarde aan een maatschappelijk verantwoord arbeidsvoorwaardenpakket. Onze missie “bankieren met de menselijke maat’’ is niet alleen het uitgangspunt voor hoe we bankieren, maar ook voor hoe we omgaan met onze medewerkers. We geven hen meer verantwoordelijkheid en faciliteren onze medewerkers om zelf de regie te nemen over hun carrière. De mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zorgt voor een goede balans tussen werk en privé. Daarnaast kennen we het individueel keuze budget. Hiermee krijgen medewerkers meer flexibiliteit in een deel van hun arbeidsvoorwaarden, zodat zij dit kunnen afstemmen met hun eigen persoonlijke behoefte.

Gendergelijkheid binnen de Volksbank

Een cultuur waarin iedereen zich welkom en thuis voelt, met oprechte aandacht voor de klant en voor elkaar, dat is waar we voor staan bij de Volksbank. We erkennen en waarderen ieders unieke achtergrond en bijdrage en we werken samen om te bankieren met de menselijke maat. Daar hebben we iedereen voor nodig. Ons diversiteits- en inclusiviteitsbeleid draagt hier aan bij en zorgt ervoor dat we een goede bedding creëren. In het diversiteitsbeleid is aandacht voor onze cultuur, voor hoe we ons gedragen en met elkaar omgaan en ook voor het meer divers maken van onze organisatie. Dicht bij de maatschappij staan en die betrokkenheid zichtbaar maken in de dienstverlening aan klanten, dat is waar we samen aan bijdragen.

Loonkloof

De Volksbank vindt het belangrijk dat vrouwen en mannen die hetzelfde werk verrichten, in een gelijke situatie ook gelijk worden beloond. Daarom hebben wij door een onafhankelijk bureau, Korn Ferry, een onderzoek naar de loonverschillen binnen de Volksbank laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat het beloningsverschil slechts 0,2% is in het nadeel van de vrouwen. Dit terwijl de loonkloof tussen mannen en vrouwen tot 36 jaar is toegenomen, zo blijkt uit het ‘Nationaal Salaris Onderzoek 2019’, uitgevoerd door Neyenrode Business

Universiteit. Boven de 36 jaar zijn de loonverschillen stabiel, maar nog groter.

Vrouwen aan de Top

Het streven van de Volksbank is om de man-vrouwverhouding op leidinggevende posities nog verder in balans te brengen. We hebben de ambitie om in 2025 40-50% van alle leidinggevende posities in te laten vullen door vrouwen. Daarnaast streven we naar een 50% verdeling man/vrouw op totaal medewerkersniveau.

Deel dit artikel