Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Lidmaatschappen & verdragen

In ons dagelijkse handelen en onze relaties met leveranciers, zakenpartners, klanten en de maatschappij houden we ons aan internationaal erkende richtlijnen.

Handshake 3382503 1920

We hebben de tien uitgangspunten van het UN Global Compact ondertekend en hanteren de standaarden van de International Labour Organization (ILO) en OESO. Jaarlijks rapporteren we over onze voortgang in ons geïntegreerde jaarverslag.

In het kader van Verantwoord Ondernemen maken we daarnaast deel uit van kennisnetwerken en gaan we actief de dialoog aan met partners, NGO’s en de maatschappij. Zo kunnen we onze kennis en ideeën delen en leren van andere ondernemingen en partners.

We moeten aan verschillende codes voldoen, zoals de Code Banken en de Corporate Governance Code.

We gaan de dialoog aan via deze (branche)organisaties en verenigingen:

 • World Savings Banks Institute (WSBI) / European Savings Banks Group (ESBG)
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • MVO Nederland - Partner Grote Bedrijven Netwer
 • UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI)
 • ICMA Green Bond Principles

ASN Beleggingsfondsen is lid van:

 • Principles for Responsible Investment
 • VBDO
 • Dufas Fund and Asset Management
 • Access to Medicine (AtM)
 • NpM Platform
 • Global Impact Investing Network (GIIN)

Commitments vanuit de Volksbank:

 • IMVO Bankenconvenant
  Een coalitie van banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben een convenant gesloten. Samen zetten zij zich in voor een betere naleving van de mensenrechten. Hoewel het convenant inmiddels beëindigd is, wordt er op dit moment gekeken naar een eventueel vervolg meer aansluitend op OESO richtlijnen.
 • Equator Principles
  De Equator Principles is een raamwerk voor risicobeheer, aangenomen door financiële instellingen. Dit raamwerk is bedoeld voor het bepalen, beoordelen en beheren van milieu- en sociale risico's in projectfinanciering.
 • UN Global Compact
  Een initiatief vanuit de Verenigde Naties om bedrijven wereldwijd aan te moedigen om duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de uitvoering hiervan.
 • OESO-richtlijnen (nieuwe handreiking)
  Bedrijfsbrede principes: mensenrechten, werkgelegenheid, milieu, bestrijding van corruptie, omkopingsverzoeken en afpersing, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, mededinging, belastingen.
 • Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
  ASN Bank als initiatiefnemer. Gebruik en ontwikkeling methodiek carbon footprinting voor financiële instellingen.
 • Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)
  ASN Bank als initiatiefnemer. Gebruik en ontwikkeling methodiek biodiversiteitsimpact voor financiële instellingen.
 • Platform Living Wage Financials (PLWF)
  ASN Bank als initiatiefnemer. Engagementtraject op de voortgang m.b.t. leefbaar loon in de kledingindustrie.
 • Nationaal Klimaatcommitment
  Een initiatief vanuit de financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Het commitment heeft zowel betrekking op het aanbieden van passende marktconforme financieringsarrangementen voor verduurzaming, als op het integreren van klimaatdoelen waaronder CO2-reductiedoelstellingen in de eigen strategie.

Benchmarks:

 • De Nederlandse Transparantiebenchmark
  De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland. De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun duurzaamheidsbeleid en activiteiten. Door de Transparantiebenchmark biedt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun duurzaamheidsactiviteiten.
 • De Eerlijke Bankwijzer
  De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief vanuit Oxfam Novib waarbij onderzoek wordt gedaan naar het (duurzaam) investeringsbeleid van de grote banken in Nederland. Naast beoordeling van het beleid wordt er gekeken of banken duurzaam investeren met respect voor mens, dier en milieu. Ook transparantie is hierbij een belangrijk element.

 • Ratings duurzaamheid

Richtlijnen niet-financiële verslaglegging:

 • EU directive non-financial reporting
 • Guidelines of non-financial reporting
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • International Integrated Reporting Council (IIRC)
 • Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures
 • Sustainable Finance Action Plan (vanaf 2021)

We hebben de tien uitgangspunten van het UN Global Compact ondertekend en houden ons aan de standaarden van de International Labour Organization (ILO) en OESO. Jaarlijks rapporteren we over onze voortgang in ons geïntegreerde jaarverslag.

In het kader van Verantwoord Ondernemen maken we daarnaast deel uit van kennisnetwerken en gaan we actief de dialoog aan met partners, NGO’s en de maatschappij. Zo kunnen we onze kennis en ideeën delen en leren van andere ondernemingen en partners.

We moeten aan verschillende codes voldoen, zoals de Code Banken en de Corporate Governance Code.

We gaan de dialoog aan via deze (branche)organisaties en verenigingen:

 • World Savings Banks Institute (WSBI) / European Savings Banks Group (ESBG)
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • MVO Nederland - Partner Grote Bedrijven Netwerk

ASN Bank vertegenwoordigt de Volksbank bij:

 • Equator Principles (2009)
 • UN Environment Programme Finance Initiative (1994)
 • Global Organisational Stakeholder
 • MVO Nederland

ASN Beleggingsfondsen is lid van:

 • Principles for Responsible Investment (2010)
 • VBDO (1996)
 • NpM Platform
 • Global Impact Investing Network (GIIN) (2017)
“We gaan actief de dialoog aan met partners, NGO’s en de maatschappij”

Deel dit artikel