De Volksbank logo de volksbank

Hoera voor de Principles for Responsible Banking

De Principles for Responsible Banking (PRB) vieren hun tweede verjaardag. Bij de Volksbank blazen we de kaarsjes uit. Maar we doen veel meer dan dat. Want we nemen de VN-principes voor verantwoord bankieren zeer serieus. Maar wat zijn die principes dan? En vooral: wat doen we als de Volksbank om verantwoord te bankieren?

500 prb responsible banking volksbank 26643

Met de ondertekening van de zes VN-principes zeggen we onder andere toe dat we onze bedrijfsstrategie afstemmen op de behoeftes van individuen en de maatschappij. Deze komen overeen met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en het Klimaatakkoord van Parijs. Sinds 2019 hebben al 240 banken de VN-principes ondertekend. Dat is meer dan een derde van de wereldwijde bankensector.

Directievoorzitter Martijn Gribnau: “Wij zijn momenteel bezig met de uitvoering van onze nieuwe strategie ‘Van belofte naar impact’. Hieraan koppelen we tastbare en uitvoerbare doelstellingen. Doelen die bijdragen aan de vermindering van onze negatieve effecten op het milieu en de samenleving. En die onze positieve effecten juist versterken. Wij zijn vastbesloten om de lat hoger te leggen, onder andere door nieuwe concepten, methodologieën en monitoringtechnieken te ontwikkelen. Daarnaast betrekken we meer medewerkers en andere belanghebbenden bij de uitvoering van alle zes de VN-principes.”

Bekijk de zes VN-Principes voor verantwoord bankieren

Flink op weg

In maart 2021 publiceerden we ons eerste PRB-verslag, met daarin onze eerste analyses en plannen om bij te dragen aan een betere wereld. Het verslag laat zien dat we op sommige punten al flink op weg zijn, op andere kunnen en moeten we zeker nog stappen zetten. Onze nieuwe strategie biedt hiervoor volop perspectief en geeft ook richting. Zo zetten onze merken stuk voor stuk tastbare resultaten neer.

RegioBank zet zich met de Dorpentop en Samen voor de buurt in voor een leefbare buurt. SNS is dé bank die snapt waar mensen op het gebied van geldzaken behoefte aan hebben en die naast hen staat, op een eenvoudige en menselijke manier. Terwijl BLG Wonen zich hard maakt voor goed wonen, onder andere met hypotheekmogelijkheden voor duurhuurders. ASN Bank is onze ‘duurzaamheidsaanjager’ in hart en nieren. In 2017 heeft de Volksbank haar duurzaamheidsbeleid overgenomen en geïmplementeerd in alle activiteiten en processen. Het duurzaamheidsbeleid is gebouwd op drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit.

Bekijk ons eerste PRB-rapport

Expertisecentrum Duurzaamheid

Om het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank en haar merken in te vullen en vorm te geven, hebben we ons Expertisecentrum Duurzaamheid (ECD). Het ECD onderzoekt landen, projecten, obligaties en bedrijven aan de hand van dit beleid. En geeft hierover advies. Zo kunnen onze merken op een transparante en duurzame manier financieren en beleggen. Ook werkt het ECD samen met andere financiële instellingen. Zo kunnen we samen positieve impact creëren. Bijvoorbeeld door kennis te delen en gezamenlijk meetmethodes op te stellen voor mensenrechten, biodiversiteit en klimaat.

Lees over de idealisten van het Expertisecentrum Duurzaamheid

Klimaat, mensenrechten en biodiversiteit

De Volksbank heeft als doel gesteld om uiterlijk in 2030 een klimaatneutrale bankbalans te hebben. Daarnaast vinden we mensenrechten belangrijk. Iedereen heeft immers recht op onderwijs, voedsel en een woning. En het recht om zijn mening in vrijheid te uiten. Tot slot zetten we ons in voor biodiversiteit, een levensvoorwaarde voor mensen, die momenteel snel afneemt. Daarom heeft ASN Bank ook een biodiversiteitsdoelstelling voor beleggingen en financieringen geformuleerd - om nog meer impact te kunnen maken.

Over twee jaar bestaan de VN-principes vier jaar. Dan blazen we opnieuw de kaarsjes uit, hangen misschien zelfs een paar slingers op. Maar willen we het vooral nog beter doen dan vandaag.

Meer over de Volksbank en verantwoord bankieren

Deel dit artikel

Actueel