Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Gwendolyn van Tunen benoemd als Chief Financial Crime Officer van de Volksbank

De directie van de Volksbank N.V. (de Volksbank) benoemt Gwendolyn van Tunen per 24 juni 2024 tot Chief Financial Crime Officer (CFCO) en lid van het Executive Committee. De benoeming is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en de toezichthouder. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht en steunt de benoeming. De benoeming is voor een termijn van vier jaar vanaf ingangsdatum.

500 foto persbericht kantoor utrecht 10000

Zoals eerder bekendgemaakt heeft de Volksbank per 1 november 2023 in het Executive Committee de functie van CFCO gecreëerd. De CFCO is verantwoordelijk voor de invulling van de poortwachtersrol in het bestrijden van financiële criminaliteit. Hiermee versterkt de bank de borging van maatregelen op het gebied van Know Your Customer (KYC), inclusief sanctiescreening en transactiemonitoring, voor een effectieve bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Gwendolyn van Tunen is ruim 25 jaar actief in de financiële sector, waarvan de laatste 20 jaar in diverse nationale en internationale managementfuncties, onder meer op het gebied van compliance, corporate governance en operations. In verschillende functies heeft zij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van (inter)nationale wet- en regelgeving en integriteitsrisico’s. Gwendolyn werkt sinds 2021 als directeur Compliance bij de Volksbank. Daarvoor vervulde ze zeven jaar de functie van Chief Compliance Officer bij ABN AMRO. Gwendolyn begon haar carrière als auditor.

Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank: "De Raad van Commissarissen is blij met de benoeming van Gwendolyn van Tunen als CFCO in het Executive Committee. Met deze benoeming ben ik ervan overtuigd dat de Volksbank nu over de vereiste slagvaardigheid beschikt om meer snelheid te maken teneinde op structurele wijze invulling te geven aan haar poortwachtersfunctie.”

Roland Boekhout, voorzitter van het Executive Committee van de Volksbank: “Namens het Executive Committee verwelkom ik Gwendolyn van Tunen als CFCO. Het helpt ons dat zij vanuit haar achtergrond als directeur Compliance volop bekend is met de uitdagingen en onze prioriteit met betrekking tot het bestrijden van financiële criminaliteit. Met haar benoeming versterken we de borging van maatregelen op het gebied van klantintegriteit, voor een effectieve bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.”

Samenstelling Executive Committee
Het Executive Committee van de Volksbank bestaat per 24 juni 2024 uit zeven leden. Roland Boekhout (CEO), André Haag (CFO), Saskia Hoskens (CRO) en Marinka van der Meer (CCO) zijn de statutaire leden. Daarnaast hebben drie niet-statutaire leden zitting in het Executive Committee: Jacqueline Touw-Conradi (CPOO), Michel Ruijterman (CIO) en Gwendolyn van Tunen (CFCO).

Deel dit artikel

Actueel