De Volksbank logo de volksbank

Wederom ‘groene scores’ voor de Volksbank in beleidsupdate Eerlijke Bankwijzer

De Volksbank wil - samen met haar bankmerken - een positieve maatschappelijke impact maken, onze negatieve impact minimaliseren en onze bedrijfsvoering verduurzamen. Bij ons draait het namelijk niet alleen om geld, maar ook om een beter Nederland en is duurzaamheid het uitgangspunt voor al onze kernactiviteiten (hypotheken, sparen en betalen en beleggen). Daarom heeft de Volksbank in 2017 het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overgenomen en toegepast op al onze activiteiten en processen. Dit beleid is gebouwd op drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. In het laatste beleidsonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer (mei 2023) scoren we op alle onderzochte thema’s het hoogst*.

500 eerlijke bankwijzer 2023 newsroom 10000

Positieve, duurzame impact

Jonna Tjapkes, senior adviseur duurzaamheid bij het Expertisecentrum Duurzaamheid waar het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank en haar merken wordt gemaakt: “De Eerlijke Bankwijzer is een onafhankelijke maatstaf die laat zien in hoeverre banken duurzaam bezig zijn. En een extra motivatie om te (blijven) werken aan verbetering van ons duurzaamheidsbeleid, en de uitvoering ervan. Zo stimuleert de Eerlijke Bankwijzer ons om nog meer een positieve, duurzame impact te blijven maken. En dat loont, want de Volksbank scoort sinds 2018 op alle onderzochte thema’s goed en krijgt in dit laatste beleidsonderzoek gemiddeld de beste score van de Eerlijke Bankwijzer.”

Eerlijk bankwijzerBron: Eerlijke Bankwijzer (2023) - scores op beleid op onderzochte thema's

Wat kan beter?

Op het thema gendergelijkheid scoort de Volksbank een punt lager dan voorheen – maar nog steeds goed met een 7,9. Dit heeft onder meer te maken met een verandering in de onderzoeksmethodiek. Verder krijgen we dit jaar geen punt voor de professionele ontwikkelingsmogelijkheden om gelijke toegang voor vrouwen in senior functies te promoten. Een evenredige verdeling van mannen en vrouwen over de functieschalen heen blijft een aandachtspunt voor de Volksbank. Er is vooruitgang, maar de ambitie blijft om het aandeel vrouwen in de hogere schalen te laten groeien. De doelstelling voor 2025 is om voor alle leidinggevende posities minimaal 40% mannen en minimaal 40% vrouwen te hebben. De menselijke maat is het uitgangspunt voor hoe we bankieren én voor hoe we omgaan met onze medewerkers. Gelijke kansen en doorgroeimogelijkheden zijn voor de Volksbank belangrijke pijlers in ons beleid voor medewerkers.

* Na 14 jaar Eerlijke Bankwijzer (2009 – 2023) is ervoor gekozen om het aantal beleidsthema's waarop de banken worden beoordeeld, te verminderen naar 7. Een afgeslankt beleidsonderzoek geeft de Eerlijke Bankwijzer meer mogelijkheden voor onderzoeken gericht op de implementatie van het beleid c.q. de investeringspraktijk.

Deel dit artikel

Actueel