De Volksbank logo de volksbank

De Eerlijke Bankwijzer: maatstaf voor duurzaamheid

De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt het krediet- en beleggingsbeleid van banken op duurzaamheid. De Volksbank scoort steevast hoog op belangrijke thema’s zoals mensenrechten, dierenwelzijn en wapens. Maar wat is de Eerlijke Bankwijzer eigenlijk, wat staat erin en hoe waardevol zijn hun rapporten?

Eerlijke bankwijzer

De Eerlijke Geldwijzer en Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is onderdeel van de Eerlijke Geldwijzer, net als de Verzekeringswijzer en Pensioenwijzer. Het onderzoekt of banken geld investeren en verzekeraars en pensioenfondsen geld beleggen in bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten schenden of grote milieuschade veroorzaken.

De Eerlijke Bankwijzer richt zich op banken en rapporteert over twee dingen: wat hebben banken in hun beleid vastgelegd over thema’s als mensenrechten, klimaat, wapens en corruptie. En: hoe doen ze het in de praktijk? Hiermee willen de partijen achter de Eerlijke Bankwijzer – Amnesty Nederland, Oxfam Novib, Milieudefensie, World Animal Protection en PAX – consumenten laten zien in hoeverre de acht grootste banken in Nederland op een eerlijke en transparante manier investeren en beleggen.

“De Eerlijke Bankwijzer laat zien in hoeverre banken duurzaam bezig zijn.” Jonna Tjapkes Senior adviseur duurzaamheid bij het Expertisecentrum Duurzaamheid

Positieve, duurzame impact

Bij de Volksbank draait het niet alleen om geld, maar ook om een beter Nederland en is duurzaamheid het uitgangspunt voor al onze kernactiviteiten (hypotheken, sparen en betalen en beleggen). Daarom heeft de Volksbank in 2017 het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overgenomen en toegepast op al haar activiteiten en processen. Dit beleid is gebouwd op drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit.

Jonna Tjapkes, senior adviseur duurzaamheid bij het Expertisecentrum Duurzaamheid waar het duurzaamheidsbeleid wordt gemaakt van de Volksbank en haar merken: “De Eerlijke Bankwijzer is een onafhankelijke maatstaf die laat zien in hoeverre banken duurzaam bezig zijn. En een extra motivatie om te (blijven) werken aan verbetering van ons duurzaamheidsbeleid, en de uitvoering ervan. Zo stimuleert de Eerlijke Bankwijzer ons om nog meer een positieve, duurzame impact te blijven maken. En dat loont, want de Volksbank scoort sinds 2018 op alle onderzochte thema’s goed en in het laatste beleidsonderzoek gemiddeld de beste score van de Eerlijke Bankwijzer.”

Hoe werkt het

Voor het beleidsonderzoek wordt er gekeken naar het investerings- en beleggingsbeleid. De criteria waarop getoetst wordt zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International - want ook in andere landen worden financiële instellingen onderzocht. Aan welke eisen het krediet- en beleggingsbeleid van de banken moet voldoen, bepalen de onderzoekers aan de hand van internationale standaarden: verdragen, richtlijnen, keurmerken en gedragscodes. Voor een aantal specifieke thema’s wordt met een rapportcijfer aangegeven of het beleid op orde is. We noemden er al een paar, maar denk ook aan gendergelijkheid, bonussen, klimaatverandering en arbeidsrechten.

Ook beoordelen de onderzoekers of de banken hun beleid en duurzaamheidscriteria wel echt toepassen. Dit doen zij door regelmatig praktijkonderzoek te doen. Bijvoorbeeld door na te gaan of banken via kredietverleningen en beleggingen financieel zijn betrokken bij bijvoorbeeld ontbossing, wapenhandel of bij olie- en gaswinning op de Noordpool.

Nut Eerlijke Bankwijzer

Met de publicatie van de onderzoekersresultaten willen de initiatiefnemers het investeringsbeleid van banken beïnvloeden. Door consumenten te informeren en het voor hen gemakkelijk te maken hun bank op te roepen om het beter te doen.

En met succes. De Eerlijke Bankwijzer bestaat nu acht jaar en in die periode hebben de banken hun duurzaamheidsbeleid op honderden punten aangescherpt. Wel tonen de banken volgens de Eerlijke Bankwijzer nog steeds grote onderlinge verschillen in ambitieniveau en tempo als het gaat om verbetering van het beleid.

Logo eerlijkebankwijzer

Deel dit artikel