De Volksbank logo de volksbank

“Bij ons draait het om thuis voelen bij de Volksbank”

Andere inzichten, kwaliteiten en achtergronden binnen organisaties zijn een voorwaarde om in te spelen op de snel veranderende omgeving. Diversiteit en inclusiviteit staan daarom hoog op de agenda. In gesprek met Margot Kijkuit, senior adviseur development, komen we erachter wat dit betekent voor de Volksbank.

500 20210520 devolksbank margot kijkuit 7641 fvdh 002 10000

Wat betekent diversiteit en inclusiviteit bij de Volksbank?

“Bankieren is mensenwerk. En elk mens is uniek. Juist door onze onderlinge verschillen te herkennen en waarderen, bereiken we samen de mooiste resultaten. Ik heb het dan over diversiteit in de breedste zin. Met zichtbare én onzichtbare verschillen. Dat betaalt zich uit in verrassende inzichten, innovatieve oplossingen en een hechte vertrouwensrelatie met onze klanten. En dat staat echt centraal in ons werk.”

Wat is de kern van de visie op diversiteit en inclusiviteit?

“Bij ons draait het om thuis voelen bij de Volksbank waardoor die unieke achtergronden, talenten en drijfveren optimaal kunnen worden benut. Daar hebben we veel aandacht voor en we vragen ook elk jaar aan onze medewerkers of ze zichzelf kunnen zijn bij de Volksbank en de ruimte ervaren hun mening te uiten om onze resultaten beter te maken. We willen voor onze huidige en toekomstige collega’s een warme thuisbasis zijn. Discriminatie tolereren wij onder geen beding. In onze gedragscode Gezond Verstand, Gezond Geweten, staat vastgelegd hoe we met elkaar en met klanten omgaan. Een code die in al ons denken en doen verankerd is. Wil je hier meer over weten? Kijk dan ook eens naar het rapport van de Eerlijke Bankwijzer.”

Welke belangrijke verbeterpunten zie jij?

“Er is nog werk aan de winkel. Zoals in gendergelijkheid en culturele diversiteit. Want midden in de maatschappij en dicht bij onze klanten staan, vraagt ook meer maatschappelijke representatie. We zijn niet voor niets de Volksbank! Met strategische personeelsplanningen zetten we onder meer in op een goede balans tussen het aantal mannen en vrouwen, met extra aandacht voor de leidinggevende functies. Een prioriteit die daarmee samenhangt: gelijke beloning voor mensen die hetzelfde werk doen in een gelijke situatie. Uit onderzoek blijkt dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen bij ons nu 0,2% is, in het nadeel van vrouwen. Een minimaal verschil, maar we gaan natuurlijk voor volledige gender equality. Om dat te bevorderen hanteren we vaste salarisschalen zonder bonussen.”

Hoe zie je de link naar agile werken, een werkwijze die we bij de Volksbank steeds meer toepassen?

“Agile werken is bij uitstek teamwork waar je de talenten en invalshoeken van iedereen wilt benutten om voor onze klanten tot aansprekende resultaten te komen. Inclusie wil dan ook zeggen dat iedereen erbij hoort, er interesse is in elkaar en aandacht voor (on)bewuste vooroordelen. Waar het wel mag schuren, maar met wederzijds respect en met als doel: beter voor elkaar. Natuurlijk hebben we in de teams alle vormen van diversiteit nodig om de vele complexe vraagstukken ‘beet te pakken’. Divers zijn alleen is echter nog geen garantie voor succes, samenwerken in een divers team vraagt de inzet en betrokkenheid van alle teamleden! Een inclusieve cultuur maakt dat mogelijk.”

Wat gebeurt er om de diversiteit en inclusiviteit bij de Volksbank uit te dragen?

“Inclusief zijn betekent voor ons ook dat we, met verschillende initiateven, laten zien dat iedereen erbij hoort. Zo ondertekenden we in 2020 de VN-gedragsnormen tegen discriminatie van LHBTI’ers en staan we de komende week stil bij culturele diversiteit met onder andere interviews met een heel enthousiast en divers samengesteld team. Ook sluiten we ons aan bij het Agora Network. Want door samenwerken met andere organisaties willen we binnen en buiten de Volksbank meer aandacht vragen voor culturele diversiteit.”

Lees meer over hoe wij thuis voelen centraal stellen

Deel dit artikel

Actueel