De Volksbank logo de volksbank

Wijzigingen in het Executive Committee van de Volksbank

De Volksbank kondigt twee wijzigingen in het Executive Committee (ExCo) aan. Chief Executive Officer Martijn Gribnau en Chief Risk Officer Jeroen Dijst hebben bij de Raad van Commissarissen (RvC) aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede, respectievelijk derde bestuurstermijn. Martijn Gribnau en Jeroen Dijst zullen hun huidige bestuurstermijnen afronden. Deze lopen tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2024. De RvC heeft het wervingsproces voor opvolging van beide posities inmiddels in gang gezet.

500 vb 01588 19205 10000

Martijn Gribnau kijkt met trots terug op zijn periode bij de Volksbank: “We zijn er samen met al onze gedreven collega’s in geslaagd de relatie met klanten te versterken en onze maatschappelijke impact te vergroten. Mooi dat we dit bevestigd zien in onderzoeken naar de klantvriendelijkste bank van Nederland waarin onze bankmerken al twee jaar op rij in de top 3 staan. Ook onze consistent hoge scores in de Eerlijke Bankwijzer bevestigen dit. Tegelijkertijd ben ik realist genoeg om te zien dat er nog extra inspanningen nodig zijn, bijvoorbeeld om onze IT-systemen en datakwaliteit verder te verbeteren. En dat we alles in het werk moeten stellen om zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen die aan ons gesteld worden als poortwachter van het financiële systeem.

De afgelopen jaren waren bewogen en intensief. Het waren mooie tropenjaren die tegelijkertijd een wissel hebben getrokken op mijn privéleven. We hebben veel in gang gezet en als verandermanager ben ik trots op de vernieuwing die we hebben gerealiseerd en waar de bank op voort kan bouwen. Voor mij een logisch moment om straks het stokje over te dragen.”

Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank: “De RvC vindt het jammer dat Martijn heeft besloten af te zien van een tweede termijn maar respecteert zijn besluit. Begin 2021 is onder zijn leiding een aangescherpte strategie gepresenteerd die inmiddels haar vruchten afwerpt. De veranderingen die hij met zijn kenmerkende energie, passie en betrokkenheid heeft geïnitieerd, dragen bij aan de sterke onderscheidende positionering van de Volksbank in het Nederlandse bankenlandschap. Hiervoor wil ik hem namens de RvC en alle collega’s hartelijk bedanken.”

Jeroen Dijst: “Met trots en voldoening heb ik acht jaar deel mogen uitmaken van de Volksbank en haar merken. Het was een enerverende reis waarin ik vol overtuiging vanuit onze gedeelde waarde ambitie heb kunnen bankieren voor klanten, medewerkers, maatschappij en aandeelhouder. Om zo te werken aan de bank met de sterkste klantrelatie en de grootst bewezen maatschappelijke impact. Vanuit mijn verantwoordelijkheid als CRO heb ik samen met mijn teams en ook met alle collega’s de nodige stappen kunnen zetten op het gebied van Risk, Compliance, Financiële Zorg en in de interactie met toezichthouders. Na twee termijnen maak ik graag ruimte voor een nieuw gezicht.”

Gerard van Olphen: ”Namens de RvC bedank ik Jeroen voor zijn bijdragen op het gebied van risicobeheer en het duurzaamheidsbeleid van onze bank. Mede dankzij zijn inzet in de afgelopen acht jaar staat er niet alleen een weerbare bank die de turbulente periode met de COVID-19 pandemie, de Oekraïne oorlog en de snelle rente-omslag goed is doorgekomen, er staat ook een maatschappelijke bank die vanuit haar missie van ‘bankieren met de menselijke maat’ waarde toevoegt voor klanten, maatschappij, medewerkers en de aandeelhouder. Wij zijn Jeroen hiervoor erkentelijk."

Deel dit artikel

Actueel