De Volksbank logo de volksbank

Wijziging samenstelling Raad van Commissarissen van de Volksbank

Op 20 april 2017 heeft de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVvA) van de Volksbank N.V. (hierna de Volksbank) en de Volksholding B.V. (hierna de Volksholding) plaatsgevonden. Per sluiting van deze vergadering is Jos Nijhuis afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank en de Volksholding (hierna de RvC).

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Met het oog op het waarborgen van continuïteit en kennis binnen de RvC, is besloten meer gradatie aan te brengen in de (her)benoemingstermijnen. In verband hiermee treedt Jos Nijhuis per heden af als lid van de RvC en is Monika Milz per heden herbenoemd als lid van de RvC, conform het versterkte recht van aanbeveling van de ondernemingsraad van de Volksbank.

Jos Nijhuis is evenals Charlotte Insinger en Ludo Wijngaarden op 6 juni 2013 herbenoemd als lid van de RvC. Conform het rooster van aftreden van de RvC loopt hun benoemingstermijn per de datum van de eerste AVvA na juni 2017 af. De nieuwe Corporate Governance Code, die per 1 januari 2017 in werking is getreden, gaat in beginsel uit van twee benoemingstermijnen. Deze drie commissarissen komen daarom niet voor herbenoeming in aanmerking omdat zij allen reeds twee termijnen in functie zijn. De herbenoeming van Jan van Rutte komt tijdens de AVvA in 2018 aan de orde.

De Volksbank verwacht op korte termijn bekend te kunnen maken wie Jos Nijhuis opvolgt binnen de RvC.

“Ik wil Jos Nijhuis bedanken voor zijn grote betrokkenheid en inzet als medecommissaris bij de Volksbank en haar rechtsvoorgangers. Hij heeft sinds 2009 toezicht gehouden en tevens de directie steeds met raad terzijde gestaan en geadviseerd over de strategie. Daarnaast heeft hij in zijn rol als voorzitter van de Audit Commissie de raad op kundige wijze geadviseerd over auditgerelateerde onderwerpen”, aldus Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank.

Deel dit artikel

Actueel