Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Voorgenomen benoeming van Pieter Veuger tot Chief Financial Officer van de Volksbank

De raad van commissarissen van de Volksbank N.V. (hierna de Volksbank) maakt bekend het voornemen te hebben om Pieter Veuger (1969) te benoemen tot lid van de statutaire directie van de Volksbank (hierna de directie) in de functie van Chief Financial Officer (CFO). De voorgenomen benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. De ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven. Pieter Veuger volgt Annemiek van Melick op, die per 1 september 2019 is teruggetreden uit de directie.

500 pieter veuger volksbank 10000

Pieter Veuger heeft gedurende zijn loopbaan bij PwC, waar hij momenteel werkzaam is, ruime ervaring opgedaan met de bancaire sector en brede kennis van finance verkregen, onder meer op het gebied van verslaggeving, digitalisering, changemanagement, data en data governance. Hij heeft veel cliënten in de financiële sector geadviseerd en op bestuursniveau begeleid. Pieter Veuger combineert zijn professionele expertise en vaardigheden met een maatschappelijk bewustzijn en heeft een sterke motivatie een bijdrage te leveren aan de financiële soliditeit van de Volksbank en daarmee aan een stabiele, diverse en duurzame financiële sector.

Pieter Veuger wordt als CFO verantwoordelijk voor de activiteiten binnen het financiële werkveld van de Volksbank en tevens voor de relaties met toezichthouders ECB en DNB, investeerders, rating agencies en andere financiële stakeholders. Daarnaast draagt hij als financieel bestuurder bij aan de verdere ontwikkeling en implementatie van onze missie ‘Bankieren met de menselijke maat’ en de daarop gebaseerde strategie van de Volksbank.

Jan van Rutte, voorzitter van de raad van commissarissen: ”De raad van commissarissen is verheugd dat Pieter Veuger als CFO bij de Volksbank in dienst treedt. Vanuit zijn jarenlange ervaring kent hij de financiële sector en de van toepassing en in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving bijzonder goed. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat hij een positieve bijdrage gaat leveren aan de verdere uitvoering van de missie en strategie van de Volksbank.”

Directievoorzitter Maurice Oostendorp: "Wij zijn blij met de komst van Pieter Veuger als lid van de statutaire directie van de Volksbank. Hij heeft een sterke affiniteit met onze missie ’Bankieren met de menselijke maat’ en met ons principe van gedeelde waarde. Bovendien is hij goed bekend met de eisen waaraan banken moeten voldoen. Wij verwachten dat hij hiermee een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strategische prioriteiten en keuzes van de Volksbank.”

Van 1 januari 2020 tot het moment dat goedkeuring van de toezichthouders is ontvangen en Pieter Veuger formeel is benoemd, zal hij werkzaam zijn als (titulair) directeur Financiën. De benoemingstermijn zal vervolgens lopen tot de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Volksbank in 2024.

Zodra de benoeming van Pieter Veuger definitief is, bestaat de directie van de Volksbank uit: Maurice Oostendorp (CEO), Jeroen Dijst (CRO), Marinka van der Meer (CCO), Mirjam Verhoeven (COO) en Pieter Veuger (CFO).

Deel dit artikel

Actueel