De Volksbank logo de volksbank

Vertrek Rob Langezaal bij de Volksbank

In goed overleg tussen de Raad van Commissarissen van de Volksbank en Rob Langezaal is de Raad van Commissarissen tot het besluit gekomen dat Rob per 1 januari 2018 terugtreedt als lid van de directie van de Volksbank.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Rob zal, met in achtneming van de contractuele opzegtermijn, tot zijn vertrek per 1 juli 2018 onder andere de samenwerking met Pivotus, zoals vandaag aangekondigd, verder gestalte geven binnen de Volksbank. Rob is sinds 2007 lid van de directie van de Volksbank (voorheen SNS Bank), en als Chief Commercial Officer verantwoordelijk voor de retailactiviteiten van de Volksbank met de merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.

Jan van Rutte, voorzitter Raad van Commissarissen: "Wij zijn Rob Langezaal erkentelijk voor zijn inzet en zijn bijdrage aan het ontwikkelen van het Manifest van de Volksbank. Dit Manifest, dat inmiddels richtsnoer is voor het handelen van de medewerkers, geeft de klant een centrale plek en verbindt alle merken van de bank met een gezamenlijk maatschappelijk profiel”.

Maurice Oostendorp, directievoorzitter: "Onder leiding van Rob Langezaal zijn de merken van de Volksbank (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) sterk gegroeid in klanten en ook is de tevredenheid van klanten verbeterd. In die periode is het contact met de klanten uitgebreid en gemoderniseerd zowel digitaal, mobiel als van mens tot mens, onder andere via franchise organisaties, wat nieuw was voor de banksector”.

De Raad van Commissarissen zal een procedure starten voor zijn opvolging.

Deel dit artikel

Actueel