De Volksbank logo de volksbank

Update over de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de Volksbank

Vandaag geeft de Volksbank een update over de gevolgen tot nu toe van de COVID-19 pandemie op de bank en haar klanten. De update betreft geen volledige financiële kwartaalrapportage. Op 14 augustus 2020 rapporteert de Volksbank haar halfjaarresultaten.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Ondersteuning van klanten

De dienstverlening aan de klanten van de Volksbank (SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen), is ook gedurende de COVID-19 crisis onverminderd doorgegaan. Naast de beschikbaarheid van onze online diensten, waren ook vrijwel alle SNS winkels en RegioBank kantoren open tijdens de periode van lockdown.

De Volksbank heeft een aantal maatregelen paraat om klanten te helpen bij mogelijke financiële problemen als gevolg van de COVID-19 crisis. Iedere klantsituatie vraagt om een individuele aanpak waarbij wij zoveel mogelijk maatwerkoplossingen bieden. Zo bestaat er voor particuliere hypotheekklanten de mogelijkheid van een betaalpauze van maximaal 6 maanden. Eind 2020 hebben 1.591 klanten van deze regeling gebruik gemaakt (minder dan een procent van onze hypotheekklanten).

Voor zakelijke klanten bestaat eveneens de mogelijkheid van een betaalpauze van maximaal 6 maanden. Eind 2020 hebben 342 klanten hiervan gebruik gemaakt. Voor de mkb-klanten van de Volksbank (SNS, ASN Bank en RegioBank) is daarnaast een kredietfaciliteit (Klein Krediet Corona-regeling) tot € 50.000 geïntroduceerd, om in een toegenomen liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. De Nederlandse Staat garandeert deze kredieten voor 95 procent. Daarnaast kunnen mkb-klanten, onder bepaalde voorwaarden, de limiet van hun bestaand zakelijk krediet verhogen.

Financiële impact

De impact van de COVID-19 pandemie en de hieruit resulterende lockdown vanaf midden maart 2020 op de netto rentebaten en operationele lasten van de Volksbank zijn vooralsnog beperkt. Bij publicatie van de jaarcijfers over 2019 (op 14 februari 2020) hebben we al aangegeven dat in 2020 de netto rentebaten lager zullen zijn dan in 2019, hoofdzakelijk als gevolg van de aanhoudend lage rente-omgeving. In de eerste maanden van 2020 werd de druk op rentemarge grotendeels gecompenseerd door hogere ontvangen rentes als gevolg van een hoog niveau van vervroegde aflossingen door oversluitingen van hypotheken. Operationele lasten exclusief wettelijke heffingen lieten een geringe stijging zien.

Bij publicatie van de jaarcijfers over 2019 verwachtten we dat de bijzondere waardeverminderingen in 2020 laag zouden blijven. Als gevolg van de COVID-19 crisis zijn de macro-economische vooruitzichten aanzienlijk verslechterd. In het eerste kwartaal van 2020 heeft dit geleid tot een extra dotatie aan de kredietvoorzieningen van € 40 miljoen.

We verwachten dat het bruto binnenlands product in 2020 met 5 tot 6% zal krimpen, gevolgd door een herstel in 2021 van 2 tot 3%. De werkloosheid loopt hierbij op tot boven de 6% in 2021. Huizenprijzen zullen naar verwachting in 2020 nog fractioneel stijgen en in 2021 met 1 tot 2% dalen.

De kapitaalpositie van de Volksbank (de Tier 1-kernkapitaalratio) liet in het eerste kwartaal van 2020 een lichte stijging zien. De liquiditeitspositie bleef sterk.

We verwachten dat in de loop van 2020 de druk op onze netto rentebaten zal toenemen. Operationele lasten exclusief wettelijke heffingen zullen niet lager zijn dan in 2019. Als veranderingen in de verwachtingen omtrent met name economische krimp, werkloosheid en huizenprijzen hiertoe aanleiding geven, zullen de kredietvoorzieningen worden aangepast.

Alles bijeengenomen verwachten we dat de nettowinst over heel 2020 aanzienlijk lager zal zijn dan in 2019.

Deel dit artikel

Actueel