De Volksbank logo de volksbank

SNS Bank rapporteert over het eerste halfjaar 2016 een nettoresultaat van € 181 miljoen

De halfjaarcijfers over 2016 zijn donderdag 25 augustus gepresenteerd. SNS Bank boekte een nettowinst van € 181 miljoen.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Bankieren met de menselijke maat

 • Mensgericht: verschillende banksector specifieke prijzen die
  bijdroegen aan een algehele stijging van de klanttevredenheidsscores
 • Maatschappelijk: succesvolle start Hypotheek Looptijdservice
 • Duurzaam: balans per eind juni 23% klimaatneutraal (ultimo 2015: 22%)

Commerciële ontwikkelingen

 • SNS Bank verwelkomde 101.000 nieuwe klanten: netto groei van 30.000
 • Forse stijging nieuwe hypotheekproductie naar € 1,5 miljard (+67%);
  marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken hoger op 4,8% (2015: 4,1%)
 • Particuliere hypotheekportefeuille vrijwel stabiel op € 45,0 miljard vergeleken met ultimo 2015
 • Lichte stijging particuliere spaartegoeden naar € 37,7 miljard (+2%); stabiel marktaandeel van 10,8%

Financiële resultaten

 • Nettowinst van € 181 miljoen (eerste halfjaar van 2015: € 244
  miljoen), negatief beïnvloed door een omslag van € 59 miljoen netto in
  ongerealiseerde resultaten op hypotheken en daaraan verbonden derivaten
 • Licht lagere nettowinst exclusief incidentele posten van € 193
  miljoen (eerste halfjaar 2015: € 197 miljoen), voornamelijk als gevolg
  van een lagere rentemarge en hogere operationele lasten, grotendeels
  gecompenseerd door een vrijval van voorzieningen voor leningen
 • Verbeterde kredietkwaliteit particuliere hypotheekportefeuille; sterke daling hypotheken in achterstand
 • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 11.5% (eerste halfjaar van 2015: 12.9%)
 • Sterke Tier 1-kernkapitaalratio van 26,6% (ultimo 2015: 25,3%); leverage ratio: 4,8% (ultimo 2015: 4,7%)

Update strategie

 • Strategie van SNS Bank gericht op waardecreatie voor alle stakeholders
 • SNS Bank richt zich komende jaren op implementatie strategisch
  plan: versterking maatschappelijke identiteit, verbetering
  bedrijfsvoering door focus op eenvoud en efficiency en aanscherping
  innovatiebeleid als slimme toepasser

Deel dit artikel

Actueel