De Volksbank logo de volksbank

SNS Bank rapporteert over 2015 een nettowinst van € 348 miljoen

SNS Bank passeert mijlpaal van 3 miljoen klanten.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Bankieren met de menselijke maat

 • Mensgericht: algehele verbetering van klant- en medewerkerstevredenheidsniveaus
 • Maatschappelijk: introductie van de Hypotheek Looptijdservice
 • Duurzaam: SNS Bank streeft naar een klimaatneutrale balans in 2030

Commerciële ontwikkelingen

 • SNS Bank verwelkomde 254.000 nieuwe klanten: netto groei van 119.000
 • Marktaandeel in nieuwe betaalrekeningen van 25% (2014: 21%)
 • Marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken licht hoger op 4,1%;
  forse stijging nieuwe hypotheekproductie naar € 2,1 miljard (+35%)
 • Daling particuliere hypotheekportefeuille naar € 45,0 miljard door
  hogere aflossingen; marktaandeel gebaseerd op de totale portefeuille
  licht lager op 6,9%
 • Particuliere spaartegoeden stegen tot € 36,9 miljard (+3%); marktaandeel licht hoger op 10,9%

Financiële prestaties

 • Hogere nettowinst exclusief incidentele posten van € 335 miljoen
  (2014: € 294 miljoen), vooral als gevolg van lagere bijzondere
  waardeverminderingen op leningen
 • Toename nettowinst naar € 348 miljoen (2014: € 151 miljoen), onder
  invloed van omslag in incidentele posten (in 2014 bestonden de
  incidentele posten uit een resolutieheffing opgelegd aan Nederlandse
  banken en een bijzondere waardevermindering van goodwill)
 • Hogere gecorrigeerde efficiencyratio van 53,4% (2014: 44,7%),
  vooral als gevolg van hogere kosten in verband met verhoogde
  hypotheekactiviteiten, naleving van de nieuwe regelgeving en het
  bankentoezicht en de ontvlechting uit SNS REAAL
 • Verbeterde kredietkwaliteit particuliere hypotheekportefeuille: sterke daling van leningen in achterstand
 • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 10,7%, in lijn met 2014
 • SNS Bank hervat dividenduitkering en doet voorstel tot betaling aan NLFI van € 100 miljoen

Kapitaalratio's

 • Sterke Tier 1-kernkapitaalratio van 25,3% (ultimo 2014 op stand-alone basis: 18,3%)
 • Leverageratio steeg tot 4,7% (ultimo 2014 op stand-alone basis: 3,8%)
 • In oktober 2015 betrad SNS Bank met succes opnieuw de kapitaalmarkt
  met de uitgifte van € 500 miljoen aan Tier 2-obligaties ter versterking
  en diversificatie van haar kapitaalpositie Ontvlechting uit SNS REAAL
  en overdracht SNS Bank aan de Nederlandse staat
 • Ontvlechting van SNS Bank uit SNS REAAL en overdracht aan de Nederlandse Staat afgerond op 30 september 2015
 • Lening aan VIVAT voor jaareinde 2015 terugbetaald; kredietfaciliteit aan SNS REAAL in februari 2016 beëindigd
 • Advies NLFI aan minister van Financiën over de privatisering van SNS Bank niet eerder dan medio 2016

Deel dit artikel

Actueel