De Volksbank logo de volksbank

SNS Bank neemt kennis van uitkomst EU-brede transparency exercise

SNS Bank N.V. (SNS Bank) heeft kennis genomen van de mededelingen die de European Banking Authority (EBA) en De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag hebben gedaan ten aanzien van zowel de informatie over de EU-brede Transparency Exercise 2016 als het voldoen aan het besluit van de Raad van Toezicht van de EBA.

500 sns 10000

Achtergrond EU-brede Transparency Exercise 2016

In de vergadering van 20 april 2016 heeft de Raad van Toezicht van de EBA besloten in 2016 een transparency exercise uit te voeren. Vanaf dit jaar zal deze exercitie periodiek op jaarlijkse basis worden uitgevoerd. De uitkomst zal op hetzelfde moment worden gepubliceerd als de Risk Assessment Report (RAR). De jaarlijkse transparency exercise zal qua rapportagekader alleen op COREP/FINREP gegevens worden gebaseerd om een voldoende en passend niveau van informatie aan marktdeelnemers te waarborgen.

De meeste templates werden centraal ingevuld door de EBA en daarna ter controle naar de banken en toezichthouders verzonden. De banken werden in de gelegenheid gesteld geconstateerde fouten te herstellen en de juiste gegevens via de reguliere COREP/FINREP-rapportagekanalen opnieuw in te dienen.

Deel dit artikel

Actueel