Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

SNS Bank nam deel aan de SSM SREP-stresstest

SNS Bank N.V. (SNS Bank) nam deel aan de door de ECB uitgevoerde SSM (Single Supervisory Mechanism) SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) stresstestexercitie.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Deze stresstest vormt een aanvulling op de EU-brede stresstest uitgevoerd door de EBA (EBA-stresstest) en betreft derhalve andere banken dan de 51 bankinstellingen die deelnamen aan de EBA-stresstest.

De SSM SREP-stresstest is op het hoogste consolidatieniveau (SNS Holding B.V.) uitgevoerd en is gebaseerd op dezelfde methodiek als die van de EBA-stresstest. Het is geen test waarvoor een bank kan slagen of zakken. Hij is bedoeld om de veerkracht van Europese banken op extreme, maar plausibele negatieve marktontwikkelingen gedurende een periode van drie jaar te beoordelen.

In tegenstelling tot de EBA-stresstestresultaten, zijn de resultaten van de SSM SREP-stresstest niet gepubliceerd op 29 juli. De stresstestresultaten zullen worden gebruikt als input voor het reguliere SREP-proces dat ultimo 2016 moet zijn afgerond.

Bij de aannames en methodologische beperkingen van het ongunstige stresstestscenario, zou de Tier 1- kernkapitaalratio van SNS Bank boven ons interne streefpercentage van ten minste 14% blijven. Ultimo 2015 bedroeg de Tier-1 kernkapitaalratio van SNS Bank 25,3%.

De publicatie van deze guidance houdt geen goedkeuring in van het bankentoezicht van de ECB. Bovendien kan uit deze guidance geen informatie worden afgeleid met betrekking tot ECB-top- downprojecties of in het kwaliteitsborgingsproces ter sprake gekomen kwesties.

Deel dit artikel

Actueel