De Volksbank logo de volksbank

Samenstelling van de directie van de Volksbank

De raad van commissarissen van de Volksbank N.V. (de Volksbank) maakt haar voornemen bekend om Maurice Oostendorp voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter van de directie van de Volksbank tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2019.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

De herbenoeming zal ingaan per 17 augustus 2019 en loopt tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het voorjaar van 2023. De raad van commissarissen zal tijdens de benoemingstermijn de opvolging van Maurice Oostendorp ter hand nemen.

Annemiek van Melick treedt terug uit directie de Volksbank

Chief Financial Officer Annemiek van Melick heeft, anticiperend op het einde van haar benoemingstermijn, te kennen gegeven niet voor herbenoeming als CFO en lid van de directie in aanmerking te willen komen. Ze zal in september de Volksbank verlaten. Annemiek van Melick over haar besluit: “Sinds 2008 ben ik werkzaam bij deze organisatie, waarvan sinds 2014 als CFO en lid van de statutaire directie van de Volksbank. Het was een persoonlijke en lastige afweging om af te zien van een volgende termijn als CFO omdat de Volksbank een prachtige bank is met een maatschappelijk relevante missie en zeer betrokken collega’s, maar na meer dan 10 jaar is het voor mij tijd voor iets nieuws.

Maurice Oostendorp betreurt het vertrek van Annemiek van Melick: “Annemiek heeft een cruciale bijdrage geleverd aan de opbouw van de Volksbank, zowel op strategisch als financieel gebied. In 2012 stond zij, samen met een aantal collega’s, aan de wieg van de huidige strategie van Bankieren met de menselijke maat. Onder haar leiding is de financiële functie binnen de Volksbank ontwikkeld tot een professionele en toekomstgerichte organisatie en is onze reputatie op de financiële markten aanzienlijk verbeterd. Dit wordt onder meer weerspiegeld in de Henri Sijthoff-prijs voor het beste jaarverslag over 2016 en onze huidige credit ratings. Ik vind het jammer dat zij de Volksbank gaat verlaten maar respecteer haar keuze en wens haar zakelijk en persoonlijk alle goeds voor de toekomst.”

Jan van Rutte zegt respect te hebben voor het besluit van Annemiek van Melick: “We zijn Annemiek zeer erkentelijk voor haar voortreffelijke werkzaamheden en haar inzet voor de bank. Haar professionaliteit, betrokkenheid en resultaatgerichtheid waarderen wij enorm. We zullen op korte termijn het proces starten om in de ontstane vacature te gaan voorzien.”

De directie van de Volksbank wordt naast de CEO en CFO gevormd door Jeroen Dijst (CRO), Marinka van der Meer (CCO) en – onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders – Mirjam Verhoeven (COO).

Deel dit artikel

Actueel