De Volksbank logo de volksbank

Samen beperken we de verspreiding van het coronavirus

(laatste update 7 mei 2021) - Het coronavirus zorgt niet alleen voor een dreiging van onze gezondheid. Het raakt ook onze economie in al zijn geledingen. Dit heeft impact op zowel bedrijven als particuliere klanten en brengt veel onzekerheid met zich mee. Vanuit de Volksbank (SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen) willen wij onze klanten helpen die tijdelijk financiële problemen ondervinden. Wij roepen klanten op om zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen. Dan komen wij gezamenlijk tot een passende oplossing waarbij draagkracht van de klant bepalend is. Hieronder vindt u actuele informatie hoe wij onze particuliere en zakelijke klanten van dienst zijn tijdens de corona-pandemie.

500 coronavirus volksbank 10000

(07/05) Gezamenlijke financiering van banken aan bedrijven bedraagt inmiddels 51,1 miljard euro

Gezamenlijke financiering van banken aan bedrijven bedraagt inmiddels 51,1 miljard euro. Dit maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (namens de sector) bekend op 7 mei. Volgens de NVB worden bijna 129.000 bedrijven bijgestaan, bijvoorbeeld door die uitstel van aflossingsverplichtingen te geven en leningen te verstrekken om deze moeilijke periode door te komen. Ook hebben circa 38.000 consumenten financieel meer lucht gekregen van hun bank.

Lees verder op deze pagina onder respectievelijk 'Particuliere klanten' en 'Zakelijke klanten'.

Richtlijnen RIVM zijn leidend

Vanuit de Volksbank volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. De Volksbank houdt zich aan de richtlijnen van de RIVM om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Dienstverlening aan klanten staat voorop

Samen doen we er alles om te voorkomen dat het coronavirus zich snel verder verspreidt. Dit betekent dat voor al onze merken (SNS, ASN Bank, RegioBank, BLG Wonen) geldt dat bij afspraken en fysiek contact met klanten vooraf wordt gevraagd of er geen gezondheidsklachten zijn. De winkels van SNS zijn open voor klanten zonder dat er vooraf een afspraak hoeft te worden gemaakt. Vanzelfsprekend zijn hiervoor in de winkels extra hygiënemaatregelen genomen. De meeste klantvragen kunnen ook op andere manieren goed worden beantwoord. Meer informatie hierover vind je op de website van SNS voor particulieren en zakelijk

Voor de zelfstandig adviseurs van RegioBank geldt ook dat de continuïteit van dienstverlening aan klanten voorop staat. Het kan zijn dat het kantoor van de adviseur dicht is, of beperkte openingstijden kent. De telefonische bereikbaarheid is echter onverminderd goed. Meer informatie voor particuliere klanten van RegioBank lees je hier op de website en als zakelijke klant kun je hier terecht.

Ook de adviseurs van BLG Wonen houden zich, net als de andere merken, aan de geldende RIVM richtlijnen en de hygiënemaatregelen inclusief 1,5 meter afstand. Voor BLG Wonen kun je ook op de website terecht voor meer informatie.

Klanten van ASN Bank kunnen, zoals ze gewend zijn, telefonisch contact opnemen met het klantcontactcenter. Meer informatie over contactmogelijkheden of veel gestelde vragen kun je lezen op de website van ASN Bank.

Particuliere klanten

Bijna 38.000 consumenten financieel meer lucht gekregen van hun bank

Dit maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (namens de sector) bekend op 7 mei 2021. Bij 24.000 mensen gaat het om een betaalpauze voor de aflossing van hun hypotheek. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Voor nog eens ruim 12.000 huishoudens geldt hetzelfde ten aanzien van een lopende consumptieve lening. Meer informatie lees je in de maandelijkse update op de site van de NVB.

Klantondersteuning bij mogelijke financiële problemen

Door de coronacrisis kunnen klanten in de financiële problemen komen wat gevolgen kan hebben voor hun hypotheekbetalingen. De Volksbank heeft een aantal bestaande maatregelen paraat staan die kunnen worden ingezet om deze klanten te helpen. Deze hebben wij ontwikkeld om klanten te kunnen helpen in periodes dat het financieel tegenzit. Op basis van de draagkracht van de klanten, kijken wij naar een passende oplossing. Het inlassen van een betaalpauze kan hierbij één van de mogelijkheden zijn.

Maatwerkoplossing

Iedere klant is uniek en daarom hebben wij bij de Volksbank (SNS, ASN Bank, RegioBank, BLG Wonen) onze Hypotheek Hulp ontwikkeld om klanten individueel te ondersteunen in situaties waarin zij moeilijkheden ondervinden bij het nakomen van hun hypotheekverplichtingen. Mocht u als klant mogelijk financiële problemen ondervinden die direct het gevolg zijn van het coronavirus, verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon bij uw bank of hypotheekverstrekker.

Behoud hypotheekrenteaftrek

Dankzij de nieuwe fiscale verruiming van de betaalpauze voor hypotheken door het ministerie van Financiën, kunnen klanten met een hypotheek, die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk in de financiële problemen komen, eventueel een betalingsregeling naar draagkracht treffen, met behoud van hun hypotheekrenteaftrek én tegen een vertragingsrente van 0 procent. De NVB bracht hierover op 24 april 2020 een gezamenlijk statement als persbericht naar buiten. Op 8 mei 2020 publiceerde het ministerie van Financiën hierover het benodigde beleidsbesluit en eind augustus is deze aanvraagperiode verlengd tot 31 december.

NHG Krachten bundelen voor hypotheekklanten

Op 8 juli 2021 maakten meer dan twintig organisaties uit de hypotheeksector, waaronder de Volksbank (SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen) het plan Krachten bundelen voor hypotheekklanten bekend. Hiermee beoogt de sector kwetsbare groepen die hinder ondervinden van de gevolgen van COVID-19 te ondersteunen. Zoals hierboven beschreven blijven we vanuit de Volksbank hierin toepassen wat we al deden: namelijk het bieden van maatwerk om klanten te helpen bij wie het financieel even tegenzit.

Hypotheekvragen van particuliere klanten per merk:

SNS
ASN Bank
RegioBank
BLG Wonen

Zakelijke klanten

Gezamenlijke steun van banken aan bedrijven bedraagt inmiddels 51 miljard euro

Dit maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (namens de sector) bekend op 7 mei 2021. Volgens de NVB worden bijna 129.000 bedrijven bijgestaan, bijvoorbeeld door die uitstel van aflossingsverplichtingen te geven en leningen te verstrekken om deze moeilijke periode door te komen. Meer informatie lees je in de maandelijkse update op de site van de NVB.

Regeling kleine kredieten corona (KKC)

Op 7 mei 2020 kondigde het ministerie van Economische zaken en klimaat (Ezk) de regeling Kleine Kredietencorona-garantieregeling aan, die mede op initiatief van de banken tot stand is gekomen. Op 28 mei 2020 heeft de Europese Commissie deze regeling goedgekeurd.

Ook de Volksbank biedt, het zakelijk krediet met de KKC-regeling aan om zo zelfstandig ondernemers ten tijde van de COVID-19 pandemie te ondersteunen in hun liquiditeitsbehoefte.

Zakelijk krediet voor ondernemers

Met het zakelijk krediet met KKC-regeling kunnen we zelfstandig ondernemers ondersteunen die vanwege de impact van het coronavirus het financieel moeilijk hebben. De Nederlandse Staat garandeert deze kredieten voor 95 procent. Ondernemers met minimaal een jaaromzet van EUR 50.000 en een financieringsbehoefte tussen de EUR 10.000 en EUR 50.000 kunnen het zakelijk krediet met KKC-regeling aanvragen. Het zakelijk krediet met deze regeling heeft een looptijd van 5 jaar en kan tot 15 december 2020 worden aangevraagd.

Aanbod de Volksbank: rentetarief 3,5 procent

Bestaande klanten van de Volksbank (SNS, RegioBank en ook klanten met een zakelijke betaalrekening bij ASN Bank) kunnen het krediet met KKC-regeling aanvragen tegen een rentetarief van 3,5%. Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige garantieprovisie van 2% over het kredietbedrag aan de Nederlandse Staat. Dit wordt door de Volksbank geïncasseerd en afgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Korte doorlooptijd bij aanvraag

Bij de beoordeling van het kredietverzoek toetst de Volksbank, naast de criteria die bij de KKC-regeling horen, ook of het bedrijf van de klant voldoet aan onze acceptatiecriteria. We willen voorkomen dat de klant of zijn bedrijf in financiële problemen komt. We beoordelen o.a. de terugbetaalcapaciteit op basis van de situatie voor de COVID-19 pandemie. De ondernemer levert hiervoor financiële gegevens over de afgelopen twee jaar aan. Zodra alle benodigde stukken zijn aangeleverd, heeft de Volksbank maximaal 5 werkdagen nodig om het krediet te beoordelen. Is de aanvraag goedgekeurd en zijn de stukken getekend retour? Dan wordt het krediet binnen 2 werkdagen geactiveerd en kan de ondernemer beschikken over het geld op zijn zakelijke rekening.

Wanneer kan een zakelijk krediet met KKC-regeling worden aangevraagd?

Het zakelijk krediet met KKC-regeling kan alleen worden aangevraagd door ondernemers waarvan het bedrijf in ieder geval:

  • een zakelijke betaalrekening óf een zakelijke financiering bij ons heeft;
  • een jaaromzet heeft van meer dan €50.000;
  • vóór de uitbraak van de COVID-19 pandemie winst maakte;
  • voor 1 januari 2019 stond ingeschreven bij de KvK;
  • geen achterstandsmelding bij het BKR heeft.

Meer weten en voorwaarden

Meer informatie over de KKC-regeling en de voorwaarden leest u op de sites van SNS (veel gestelde vragen) en RegioBank.

Welke maatregelen nemen wij voor onze medewerkers?

Onze medewerkers werken in principe vanuit huis. Dit gebeurt natuurlijk in nauw overleg, zodat de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft. Dit is op zich niet nieuw want het merendeel van de medewerkers werkt al geruime tijd enkele dagen of dagdelen per week vanuit huis. We zijn er dan ook volledig op ingericht om op afstand te vergaderen.

Bedrijfskritische processen

Binnen de Volksbank kennen we een aantal processen die door de overheid worden aangemerkt als vitale processen. Voor de afdelingen die in deze categorie vallen zijn al verregaande voorzorgsmaatregelen getroffen. Een deel van de medewerkers van deze afdelingen werkt in zogenaamde A/B teams. Zij werken afwisselend vanuit huis, zodat de dienstverlening te allen tijde gewaarborgd is.

Ontmoetingen

Vanaf 15 juni zijn de meeste SNS Winkels en RegioBank kantoren weer volledig geopend voor onze klanten. Binnen de Volksbank en haar merken vinden in principe tot 1 september geen fysieke bijeenkomsten plaats. Vanaf 1 juli bieden we medewerkers de mogelijkheid om elkaar vaker binnen de geldende RIVM richtlijnen te ontmoeten. Afspraken met leveranciers, uitgezonderd leveranciers die een bijdrage leveren aan de bedrijfskritische processen binnen de bank, zijn uitgesteld of vinden op een andere manier plaats.

Hygiënemaatregelen en 1,5 meter

Voor collega’s die door hun rol in bedrijfskritische processen toch op een locatie werken of in nauw contact staan met klanten, gelden de door het RIVM aanbevolen hygiënemaatregelen. Op die locaties zijn extra alcoholpompjes en zeep geplaatst. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaren en wordt er in de panden extra schoongemaakt.

Deel dit artikel

Actueel