De Volksbank logo de volksbank

Resultaten over het jaar 2022

De Volksbank presenteert de resultaten over het jaar 2022.

500 1900x670jaarresultaten 10000

De Volksbank boekt nettowinst van € 191 miljoen in 2022

Focus op de implementatie van onze strategie in een dynamische en onzekere marktomgeving
Sterke klantrelatie: aantal actieve multi-klanten stijgt naar 1.087.000 (eind 2021: 1.015.000); klantgewogen NPS daalt naar -1 (eind 2021: +6), beïnvloed door de introductie van Basisbankieren

Positieve impact op de maatschappij: klimaatneutrale balans verbetert tot 65% (eind 2021: 55%), met name door de aankoop van meer klimaatobligaties en investeringen in hernieuwbare energieprojecten

Groei particuliere hypotheken en mkb-leningen; daling particulier spaargeld en beheerd vermogen
• Stijging particuliere hypotheekportefeuille naar € 48,3 miljard (eind 2021: € 47,2 miljard); daling nieuwe hypotheekproductie tot € 7,4 miljard (2021: € 8,1 miljard)

• Solide groei mkb-leningen met € 255 miljoen (2021: € 106 miljoen) naar € 1.085 miljoen

• Particulier spaargeld lager op € 44,5 miljard (eind 2021: € 45,6 miljard)

• Daling beheerd vermogen met € 0,8 miljard tot € 3,9 miljard als gevolg van beursontwikkelingen

Stijging nettowinst door hogere totale baten en lagere operationele lasten
• Nettowinst 18% hoger op € 191 miljoen; gecorrigeerd voor incidentele posten1 steeg de nettowinst met 20% naar € 174 miljoen

• Totale baten 17% hoger op € 965 miljoen, gedreven door 10% hogere netto rentebaten, exceptioneel hoge resultaten op financiële instrumenten en een 31% stijging in netto provisies en beheervergoedingen

• Daling operationele lasten met 2% tot € 655 miljoen, met name als gevolg van lagere wettelijke heffingen en personeelskosten

• Bijzondere waardeverminderingen stegen naar € 52 miljoen, een omslag in vergelijking met de terugname van € 58 miljoen in 2021, voornamelijk vanwege het gebruik van verslechterde macro-economische parameters in ons voorzieningenmodel

• Rendement op eigen vermogen van 5,2% (2021: 4,7%); gecorrigeerd voor incidentele posten 4,7%

Kapitaalpositie blijft robuust met kapitaalratio’s boven onze minimumdoelstellingen
• Tier 1-kernkapitaalratio lager op 20,3% (eind 2021: 22,7%), met name door een toename van risicogewogen activa, als gevolg van een toegenomen blootstelling aan overige financiële instellingen om het rendement op het liquiditeitsoverschot te optimaliseren

• Leverage ratio lager op 4,7% (eind 2021: 5,1%) omdat de steunmaatregel van de ECB per 1 april 2022 afliep; de uitgifte van € 300 miljoen aan groen aanvullend Tier-1 kapitaal versterkte onze leverage ratio

• Voorgesteld dividend over 2022: € 90 miljoen (2021: € 97 miljoen); pay-out ratio van 50%

Martijn Gribnau, voorzitter van het Executive Committee van de Volksbank: “Het afgelopen jaar opereerde de bank in een turbulente omgeving waarin de inflatie en rente sterk stegen. Tegelijkertijd kwam er een einde aan de stijgende huizenprijzen, terwijl de economische groei vertraagde. Dit alles had negatieve gevolgen voor de financiële positie en koopkracht van consumenten.

In deze turbulente tijden zijn onze merken actief met hun klanten in gesprek gebleven om de relatie te versterken, door verschillende evenementen te organiseren om onderwerpen te bespreken zoals gelijke toegang tot financiële kennis, toegankelijkheid van de woningmarkt, regionale ontwikkelingen en duurzaam investeren. Daarnaast hebben wij onze klimaatneutrale balans verder verbeterd en ons Klimaatactieplan gepubliceerd waarin wij onze doelstelling uiteenzetten om in 2050, of eerder indien mogelijk, een ‘net zero’ balans te bereiken.

Rekening houdend met de veranderende economische en rente-omgeving bleven we commerciële en financiële vooruitgang boeken. In de eerste twee jaar van de strategische periode 2021-2025 hebben we ons gericht op de groei van ons actieve multi-klantenbestand, het verhogen van fee-inkomsten, de overgang van onze organisatie naar een agile manier van werken en het installeren van een nieuw leiderschapsteam. Onze bedrijfsvoering robuuster maken is een noodzakelijke voorwaarde om de impact die we willen maken te creëren, zowel voor de klant als voor de maatschappij. De uitdaging voor de komende jaren is om steeds meer van ‘belofte’ over te gaan naar ‘impact’, en tegelijkertijd extra investeringen te doen om onze IT-systemen en datakwaliteit te verbeteren en om aan wettelijke en compliance-eisen te voldoen, met name op het gebied van klantintegriteit. Ik heb er vertrouwen in dat wij zullen slagen in de uitvoering van onze strategie.”

1 Incidentele posten: in 2022 een vrijval van een reorganisatievoorziening van €23mln (voor belasting) en in 2021 een positief resultaat van €22mln (voor belasting) als gevolg van een herwaardering gerelateerd aan een eerdere DGS-bijdrage in het kader van het faillissement van DSB

Lees meer op onze website: Resultaten & presentaties.

Bekijk hier de webcast:
09:00 uur - Pers
11:00 uur - Analisten

Deel dit artikel

Actueel