De Volksbank logo de volksbank

Resultaten 2019

Toenemende herkenning en waardering voor de Volksbank als een veilige bank met veilige producten; diverse initiatieven ontplooid om onze maatschappelijke identiteit verder te versterken

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores:

 • Klant: verbetering klantgewogen Net Promoter Score naar nul (eind 2018: -1)
 • Maatschappij: 44% klimaatneutrale balans (eind 2018: 37%); Barometer Financiële Onbezorgdheid vrijwel stabiel op 48%
 • Medewerker: introductie van een KPI 'Oprechte aandacht' die beter aansluit op onze missie. Realisatie van 7,7 op een schaal van 1 tot 10
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 7,7% (2018: 7,6%), gebaseerd op een sterke kapitaalpositie

Groei betaalrekeningklanten, hypotheekportefeuille en spaargeld

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 80.000 tot 1,57 miljoen; marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 21%
 • Stijging hypotheekportefeuille met € 0,9 miljard tot € 48,2 miljard, met name door € 0,7 miljard IFRS-waarderingsaanpassingen; commerciële groei van € 0,2 miljard, lager dan 2018 (€ 1,3 miljard)
 • Marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 6,1% (2018: 7,2%); daling nieuwe hypotheekproductie tot € 5,5 miljard (2018: € 5,9 miljard)
 • Stijging particulier spaargeld met € 1,0 miljard tot € 38,4 miljard; marktaandeel sparen daalde licht tot 10,4% (2018: 10,6%)

Stijging nettowinst tot € 275 miljoen, vooral dankzij lagere operationele lasten

 • Nettowinst van € 275 miljoen, een stijging van 3% ten opzichte van 2018 (€ 268 miljoen)
 • Totale baten van € 929 miljoen, lager ten opzichte van 2018 (€ 958 miljoen) als gevolg van daling netto rentebaten; daling rentemarge tot 1,37% (2018: 1,47%)
 • Daling operationele lasten exclusief wettelijke heffingen naar € 533 miljoen (2018: € 562 miljoen), gedreven door lagere personeels- en advieskosten en een positieve herwaardering van € 7 miljoen gerelateerd aan een eerdere bijdrage in het kader van het depositogarantiestelsel
 • Verbetering efficiencyratio (exclusief wettelijke heffingen) tot 57,3% (2018: 58,7%) veroorzaakt door lagere operationele lasten
 • Terugname van waardeverminderingen van financiële activa van € 7 miljoen (2018: terugname van € 12 miljoen)

Sterke kapitaalpositie, ook na kapitaaluitkering aan NLFI

 • Kapitaaluitkering van € 250 miljoen in 2019 aan aandeelhouder NLFI; voorgesteld dividend over 2019: € 165 miljoen (pay-out ratio: 60%)
 • Daling Tier 1-kernkapitaalratio tot 32,6% (eind 2018: 35,5%); leverage ratio 5,1% (eind 2018: 5,5%)
 • Totaal kapitaalratio gestegen tot 37,8% (eind 2018: 37,1%), als gevolg van fusie tussen de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V.

Meer informatie bij Resultaten & Presentaties

Deel dit artikel

Actueel