De Volksbank logo de volksbank

Reactie de Volksbank op recente artikelen in de media

De Volksbank betreurt de recente berichtgeving voor haar klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. De Raad van Commissarissen en de directie herkennen zich niet in observaties en beschrijvingen zoals verwoord in recente artikelen in verschillende media.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 2 10000

De Raad van Commissarissen heeft geacteerd op de dynamiek die is ontstaan tussen de directieleden. Wij erkennen dat de onderlinge samenwerking niet is verlopen op de wijze zoals die zou moeten. Dit heeft geleid tot het ontslag van Pieter Veuger (CFO). Verder geldt dat in het kader van de privacy wetgeving het niet is toegestaan uitspraken te doen over individuele medewerkers, en dus ook niet over onze directieleden.

Het is onjuist om uit bovenstaande conclusies te trekken over de cultuur of de manier van samenwerken binnen de bank. Wij hechten er waarde aan te benadrukken dat we binnen de bank werken vanuit een open cultuur en daarbij horende transparante verantwoording. Onze gedragscode Gezond Verstand, Gezond Geweten beschrijft het gewenste gedrag van al onze medewerkers.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden dienen zich dilemma’s aan die binnen onze bank openlijk bediscussieerd en afgewogen worden. We houden elkaar scherp. Constructief tegengeluid en een open discussie vinden wij essentieel. Wij leggen jaarlijks in ons jaarverslag op transparante wijze verantwoording af. Deze is in overeenstemming met interne rapportages, externe onderzoeken door toezichthouders en controles door de externe accountant.

Bij de Volksbank zetten alle medewerkers zich elke dag in om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. We zijn een stabiele bank, die goede producten en diensten biedt aan haar klanten.

Enkele weken geleden is op ons initiatief besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar samenwerking binnen de directie, en interactie tussen de directie en de Raad van Commissarissen. De aandeelhouder NLFI ziet toe op de voortgang en uitkomsten van het onderzoek. De onderzoekers zijn inmiddels gestart met hun vooronderzoek.

De Raad van Commissarissen onderzoekt op dit moment de toekomstige samenstelling en invulling van de directie, waarbij de nieuwe strategie 2021-2025 centraal staat.

16/9: Onafhankelijk onderzoek naar dynamiek directie de Volksbank is gestart

Lees het betreffende artikel op fd.nl

Deel dit artikel

Actueel