Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Reactie de Volksbank op artikel in Het Financieele Dagblad op 9 september 2020

De Volksbank herkent zich niet in alle observaties en beschrijvingen zoals verwoord in het artikel van Het Financieele Dagblad.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 2 10000

Wij betreuren dat er een dynamiek tussen de directieleden is ontstaan die heeft geleid tot het ontslag van Pieter Veuger (CFO). Er is een onwerkbare situatie ontstaan die onvoldoende basis biedt voor verdere samenwerking.

We erkennen dat de samenwerking niet is verlopen op de wijze zoals die zou moeten. Daaraan conclusies verbinden, over de cultuur of de manier van samenwerken binnen de bank is onjuist.

Wij hechten er waarde aan te benadrukken dat we binnen de bank werken vanuit een open cultuur en daarbij horende transparante verantwoording. Onze gedragscode Gezond Verstand, Gezond Geweten beschrijft het gewenste gedrag van al onze medewerkers.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden dienen zich dilemma’s aan die binnen onze bank openlijk bediscussieerd en afgewogen worden. We houden elkaar scherp. Constructief tegengeluid en een open discussie vinden wij essentieel. Wij leggen jaarlijks in ons jaarverslag op transparante wijze verantwoording af. Deze is in overeenstemming met interne rapportages, externe onderzoeken door toezichthouders en controles door de externe accountant.

Bij de Volksbank zetten alle medewerkers zich elke dag in om onze klanten de beste dienstverlening te bieden. We zijn een stabiele bank, die goede producten en diensten biedt aan haar klanten.

Enkele weken geleden is op ons initiatief besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar samenwerking binnen de directie, en interactie tussen de directie en de Raad van Commissarissen. De aandeelhouder NLFI ziet toe op de voortgang en uitkomsten van het onderzoek. De onderzoekers zijn inmiddels gestart met hun vooronderzoek.

De RvC onderzoekt op dit moment de toekomstige structuur en invulling van de directie, waarbij de nieuwe strategie 2021-2025 centraal staat.

Lees het betreffende artikel op fd.nl

Deel dit artikel

Actueel