De Volksbank logo de volksbank

Publicatie van SNS Bank disclosure templates in verband met de 2015 EU-brede Transparency Exercise

SNS Bank heeft kennisgenomen van de mededelingen die de European Banking Authority (EBA) en De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag hebben gedaan ten aanzien van zowel de EU-brede ‘Transparency Exercise 2015’ als het voldoen aan het besluit van de EBA.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

De disclosure templates voor SNS Bank worden gepubliceerd op basis van een gemengde financiële holding. Om haar huidige financiële positie beter weer te geven, heeft SNS Bank de templates ook op stand-alone basis beschikbaar gemaakt.

De disclosure templates met betrekking tot de 2015 EU-brede Transparency Exercise, die door de EBA voor meer dan honderd Europese banken werd uitgevoerd, bevatten onder meer informatie over kapitaal, kredietrisico, marktrisico en de exposure naar overheidsschulden per december 2014 en juni 2015. Op die data was SNS Bank nog een volledige dochteronderneming van SNS REAAL, waardoor de disclosure templates financiële gegevens en ratio’s van het toetsingsvermogen op basis van een gemengde financiële holding bevatten.

SNS Bank is op 30 september 2015 door SNS REAAL overgedragen aan de Nederlandse Staat. Vanaf die datum zijn de financiële gegevens en ratio’s van het toetsingsvermogen vergelijkbaar met de stand-alone-waarden. Een aantal belangrijke ratio's in de disclosure templates, zoals gepubliceerd door de EBA, verschilt materieel van de stand-alone-ratio’s. De stand-alone Common Equity Tier 1-ratio en de leverage ratio over het eerste halfjaar van 2015 waren respectievelijk 20,4% en 4,3%.

Omdat de stand-alone financiële gegevens de huidige financiële positie van SNS Bank beter weergeven, heeft SNS Bank de disclosure templates ook op stand-alone basis beschikbaar gemaakt.

Achtergrond van de 2015 EU-brede Transparency Exercise

In de vergadering van 24 februari 2015 heeft de Raad van Toezicht van de EBA besloten in 2015 een Transparency Exercise uit te voeren. In de vergadering van april bereikte de Raad van Toezicht overeenstemming over de vorm en omvang hiervan. De Transparancy Exercise is van september tot november dit jaar uitgevoerd om te waarborgen dat marktpartijen voldoende en passende informatie ontvangen. Met de deelnemende banken is tussen mei en juli 2015 een testfase uitgevoerd om het proces en de templates op te zetten.

De gegevensvergaring steunt zoveel mogelijk op de informatie die periodiek aan de EBA wordt gerapporteerd middels het rapportagekader van financiële verslaglegging (FINREP, COREP). De meeste templates werden al centraal ingevuld door de EBA en zijn daarna ter controle naar de banken en toezichthouders verzonden. De banken werden in de gelegenheid gesteld geconstateerde fouten te herstellen en de juiste gegevens via de reguliere COREP/FINREP-rapportagekanalen in te dienen. De enige uitzondering op dit proces betreft de templates voor exposure naar overheidsschulden en voor de hefboomratio, die de banken zelf moesten invullen.

Deel dit artikel

Actueel