De Volksbank logo de volksbank

Onderzoek wijst uit: de Volksbank beloont vrouwen en mannen gelijk

Vandaag is European Equal Pay Day. De Volksbank vindt het belangrijk dat vrouwen en mannen die hetzelfde werk doen, in een gelijke situatie, ook dezelfde beloning ontvangen. Daarom werken we bijvoorbeeld met vaste salarisschalen, zonder bonussen. Om te polsen of we dit in praktijk brengen en om aandacht te houden voor het onderwerp, doen we jaarlijks een intern onderzoek naar de loonverschillen.

500 equal pay day 10000

Dit jaar blijkt dat mannen gemiddeld 14,8% meer verdienen dan vrouwen. Na correctie voor salarisschaal (gelijk werk) en leeftijd (ervaring) is het verschil minimaal: slechts 0,04% is in het nadeel van de vrouwen. Dit betekent dat we mannen en vrouwen gelijk belonen.

Meer vrouwen in functies met hogere salarisschalen

Toch is er ruimte voor verbetering. Sinds onze eerste meting in 2019 is er sprake van ‘workplace inequality’: er werken meer mannen dan vrouwen in de functies met hogere salarisschalen. Ons doel is om dit meer in balans te brengen. De aandacht voor diversiteit en inclusie heeft er in de afgelopen twee jaar mede toe geleid dat het aandeel vrouwen in functies met hogere salarisschalen met 6% gegroeid is.

Wat we doen

We blijven scherp om het gecorrigeerde loonverschil (0,04%) tussen vrouwen en mannen zo klein mogelijk te houden. Daarom doen we het volgende:

  • Strategische personeelsplanning. Hiermee zetten we in op een goede balans tussen het aantal mannen en vrouwen.
  • Vaste salarisschalen zonder bonus. Om gelijke beloning te bevorderen hanteren we vaste salarisschalen zonder bonussen.
  • Meer vrouwen op een hoger functieniveau. Bij interne doorstroming en nieuwe collega’s kijken we naar wat het team nodig heeft.
  • Diversiteit binnen teams. Wij willen een werkomgeving die inspireert en scherp houdt. Daarom zetten we in op diverse teams. En dan hebben we het over diversiteit in de breedste zin van het woord. Met zichtbare én onzichtbare verschillen.

Bekijk ons complete rapport ‘Gelijk werk, gelijke beloning’

Deel dit artikel

Actueel