De Volksbank logo de volksbank

Nieuwe voortgangsrapportage NLFI

Minister van Financiën Sigrid Kaag heeft op 6 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met als onderwerp de nieuwe voortgangsrapportage van NLFI. De belangrijkste conclusies: de Volksbank heeft voortgang gemaakt met de implementatie van de strategie en een hoger financieel rendement gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen die het hoofd geboden moeten worden. Zowel NLFI als de minister geven de Volksbank tijd en ruimte voor het realiseren van de strategie ‘Van belofte naar impact’.

500 vb 00854 1920 10000

De brief van de minister en de rapportage van NLFI zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.

We herkennen de observaties en standpunten uit de brief en de rapportage. Beide geven een helder beeld van onze voortgang en van de uitdagingen en doelen voor de komende periode. We onderkennen het belang van de uitvoering van onze strategie. Hierbij zijn verdere diversificatie van het verdienmodel, het verder verbeteren van IT en kostenbeheersing de aandachtspunten.

We ervaren de tijd die we hiervoor krijgen van onze aandeelhouder als een belangrijke steun in de rug. En we delen de visie dat een succesvolle uitvoering bijdraagt aan het vergroten van de toekomstopties voor een verzelfstandiging waarbij ons maatschappelijke karakter en de diversiteit van het Nederlandse bankenlandschap gewaarborgd blijft.

We zijn nu halverwege de looptijd van het strategisch plan en de komende jaren gaan we door met de uitvoering van de strategie: we zetten de nodige stappen om onze klantrelatie verder te versterken, de maatschappelijke impact te vergroten en onze vier bankmerken te laten groeien. Op 11 augustus, bij de presentatie van onze halfjaarresultaten over 2023, rapporteren we over de financiële voortgang en de realisatie van onze strategische doelstellingen.

Deel dit artikel

Actueel