De Volksbank logo de volksbank

Nieuwe cao de Volksbank focust op maatschappelijke betrokkenheid & inclusie

De Volksbank heeft met de vakorganisaties een resultaat van onderhandeling bereikt over een nieuwe cao. Naast salarisverhogingen ligt de focus vooral op afspraken die het maatschappelijke en inclusieve karakter van de Volksbank verder inkleuren. Het resultaat van onderhandeling heeft op 15 december instemming gekregen van de leden van de vakorganisaties CNV Vakmensen en De Unie. De cao gaat op 1 januari 2023 in en heeft een looptijd van twee jaar.

500 vb 01588 10000

De belangrijkste onderdelen in de nieuwe cao-afspraken zijn:

 • Inclusieve verlofregelingen
  Er zijn onder andere afspraken gemaakt over meer inclusieve verlofregelingen:
  Zo introduceren we verlof voor gendertransitie, maken we onze verlofregeling voor vrijwilligerswerk aantrekkelijker, maken we het mogelijk dat de daadwerkelijke opvoeder/verzorger van een kind aanspraak kan maken op de diverse ouderverlofvormen en stelt de Volksbank medewerkers in staat om een bestaande doordeweekse nationale feestdag in te ruilen voor een andere feestdag die past bij hun religieuze of culturele achtergrond.
 • 5 mei als algemeen erkende feestdag
  Juist in het huidige tijdsgewricht beseffen we hoe belangrijk het is om in vrijheid te kunnen leven. Cao-partijen hechten groot belang aan het gedenken en vieren van de bevrijding. Daarom is afgesproken om 5 mei tot een jaarlijks erkende vrije feestdag te maken (in plaats van eens in de 5 jaar, zoals nu het geval is).
 • Ouderenregeling
  Ook is de afspraak gemaakt om de bestaande regeling voor oudere medewerkers om op een gezonde manier langer door te werken te verruimen en daarmee aantrekkelijker te maken.
 • Loonafspraken
  Om aan de gestegen kosten tegemoet te komen, ontvangt iedere medewerker die op 1 januari 2023 in dienst is een eenmalig vrij besteedbaar bedrag van € 1.000,- bruto. Dit bedrag wordt (naar rato van het dienstverband toegekend) met de salarisuitbetaling van januari 2023 uitgekeerd. Daarnaast is er een structurele loonsverhoging afgesproken van in totaal 8,75% (4,5% per 1 februari 2023 en 4,25% per 1 mei 2024).

Jacqueline Touw, Chief People & Organisation Officer en lid van het Executive Committee van de Volksbank: “Met deze cao geven we echt kleur aan onze maatschappelijke betrokkenheid en de persoonlijke aandacht voor onze medewerkers. De cao biedt de mogelijkheid voor een persoonlijke invulling op het gebied van diversiteit en inclusie. Verder stimuleren we de medewerkers om zich als vrijwilliger in te zetten. En zo sluiten we naadloos aan bij onze strategie 2021 – 2025 ‘Beter voor elkaar, van belofte naar impact’. In dit kader wil ik de bij deze cao betrokken vakorganisaties bedanken dat we mede dankzij hun constructieve opstelling invulling kunnen geven aan deze vernieuwende en relevante afspraken waarbij de mens en de maatschappij voorop staan.”

Klik hier voor de volledige beschrijving van de nieuwe cao en de gemaakte afspraken.

Deel dit artikel

Actueel