De Volksbank logo de volksbank

Kamerbrief voortgang klimaatcommitment financiële sector

Maandag, 13 maart heeft minister van Financiën Sigrid Kaag een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de voortgang klimaatcommitment financiële sector. In 2019 nam de sector het initiatief om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. In de brief spreekt de minister waardering uit voor de stappen die zijn gezet en onderstreept ze dat banken en verzekeraars een cruciale rol spelen in de energietransitie. Ook kondigt de minister - mede namens het Ministerie van Klimaat & Energie - een verkenning aan naar wetgeving die het beste bij kan dragen aan de bijdrage van de sector aan de duurzame transitie.

500 volksbank klimaatmeiden staand rgb 10000

De Volksbank onderstreept het belang en de noodzaak om ons in te zetten voor oplossingen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. We hebben stevige klimaatambities - onder andere klimaatneutraal in 2030 - die we in ons vorig jaar gepubliceerde klimaatactieplan verder hebben uitgebreid. En we investeren en beleggen met oog voor mens en milieu. Onze duurzame dochter ASN Bank streeft zelfs naar een netto positief effect op biodiversiteit en een klimaatpositieve balans in 2030.

Martijn Gribnau, CEO de Volksbank: We voelen de urgentie om de klimaatcrisis aan te pakken, en willen dan ook samen met onze klanten, de overheid en het bedrijfsleven een versnelling in de verduurzaming van de maatschappij realiseren.

Lees meer

Deel dit artikel

Actueel