Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Kamerbrief over toekomst SNS Bank

Vandaag heeft de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van SNS Bank N.V. (SNS Bank). De brief wordt begeleid door een advies van NLFI inzake de toekomstopties voor SNS Bank.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Beide documenten en een begeleidende brief van SNS Bank zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Het advies van NLFI inzake de toekomstopties voor SNS Bank is mede tot stand gekomen op basis van intensief contact met SNS Bank. Het advies bevat een beschrijving van de strategie en de huidige en toekomstige profilering van SNS Bank: een veilige retailbank die eenvoudige en transparante financiële producten aanbiedt op het gebied van hypotheken, sparen en betalen. Hierbij maakt de bank gebruik van vier merken met elk een eigen identiteit: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Door een ‘single backoffice’, een krachtige IT-organisatie en een centrale staforganisatie kan SNS Bank effectief en efficiënt werken.

De missie van SNS Bank, ‘bankieren met de menselijke maat’, sluit aan bij de maatschappelijke oproep om invulling te geven aan dienstbaar bankieren. Om deze missie waar te maken heeft SNS Bank een ambitie geformuleerd vanuit het principe van ‘gedeelde waarde’: het optimaliseren van nut voor klanten, verantwoordelijkheid voor de maatschappij, zingeving voor medewerkers en rendement voor de aandeelhouder(s). De komende jaren zal SNS Bank zich richten op het realiseren van deze ambitie.

Sinds 2013, het jaar van nationalisatie, heeft SNS Bank significante vooruitgang geboekt in de verbetering van haar dienstverlening aan klanten, haar bedrijfsvoering en de verduurzaming van haar balans. Daarbij is de bank solide gekapitaliseerd. In het verlengde hiervan voorziet het strategisch plan van SNS Bank voor de komende jaren in een maximale versterking van haar maatschappelijke identiteit, een verdere verbetering van de bedrijfsvoering door focus op eenvoud en efficiency en een aanscherping van het innovatiebeleid als slimme toepasser, redenerend vanuit de klantbehoefte. Voor alle activiteiten van SNS Bank wordt het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank leidend.

De minister van Financiën onderschrijft de conclusies van NLFI dat het te vroeg is om een besluit te nemen over de toekomst van SNS Bank en dat uitvoering van het strategisch plan van SNS Bank geen toekomstopties uitsluit.

Deel dit artikel

Actueel