De Volksbank logo de volksbank

Jeroen Dijst benoemd tot CRO SNS Bank N.V.

SNS Bank N.V. (SNS Bank) maakt bekend dat Jeroen Dijst per 1 augustus 2016 is benoemd tot statutair lid van de directie in de functie van Chief Risk Officer (CRO). De benoeming, voor een termijn van vier jaar, heeft de goedkeuring van De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

500 jeroen dijst de volksbank 80509

Jeroen Dijst volgt Martijn Wissels op, wiens benoemingstermijn op 1 november 2016 afloopt. Martijn Wissels werd in november 2013 benoemd tot Directeur Risk Management van SNS REAAL. Op 1 juli 2014 werd hij tevens benoemd tot lid van de statutaire directie van SNS Bank in de functie van CRO. Vanwege ziekte van Martijn Wissels werd deze functie vanaf 1 september 2015 waargenomen door Jeroen Dijst. Nu Dijst per 1 augustus als statutair directeur wordt benoemd, treedt Wissels per diezelfde datum terug.

“Wij zijn Martijn Wissels zeer erkentelijk voor het werk dat hij heeft verzet bij de ontvlechting van SNS Bank uit de SNS REAAL organisatie, in het bijzonder bij het opzetten en verbeteren van een zelfstandige risicobeheerorganisatie. Onder zijn leiding is hiermee een solide basis gelegd voor de toekomst. In Jeroen Dijst hebben we een uitstekende opvolger gevonden voor de functie van CRO. Hij is bekend met de organisatie en de juiste persoon om bij te dragen aan de verdere uitvoering van de strategie van onze bank”, aldus Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS Bank.

Deel dit artikel

Actueel