De Volksbank logo de volksbank

Jaarresultaten 2020

De Volksbank presenteert de jaarresultaten over 2020 aan de hand van de gedeelde waarde-ontwikkelingen in 2020.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

De Volksbank toont ook tijdens de Covid-19 crisis robuuste scores op haar Gedeelde waarde-ambitie

Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores:

 • Klant: klantgewogen Net Promoter Score naar +2 (eind 2019: 0)
 • Maatschappij: 59% klimaatneutrale balans (eind 2019: 44%); Barometer Financiële Onbezorgdheid hoger op 51% (eind 2019: 48%)
 • Medewerker: KPI 'Oprechte aandacht' stijgt naar 7,9 (eind 2019: 7,7)
 • Aandeelhouder: gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 6,1% (2019: 7,7%)

Groei betaalrekeningklanten en spaargeld, daling hypotheekportefeuille

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 89.000 tot 1,7 miljoen; marktaandeel nieuwe
  betaalrekeningen van 19% (2019: 20%)
 • Daling hypotheekportefeuille met € 0,4 miljard tot € 47,8 miljard door fors hogere aflossingen.
  Stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 5,9 miljard (2019: € 5,5 miljard); marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 5,0% (2019: 6,1%)
 • Toename particulier spaargeld met € 3,7 miljard tot € 42,1 miljard; marktaandeel sparen hoger op 10,8% (2019: 10,6%)

Daling nettowinst tot € 174 miljoen; bijzondere waardeverminderingen fors hoger als gevolg van de Covid-19 pandemie; reorganisatievoorziening voor de uitvoering van de nieuwe strategie 2021-2025

 • Nettowinst van € 174 miljoen, 37% lager ten opzichte van 2019 (€ 275 miljoen)
 • Reorganisatievoorziening van € 45 miljoen voor de invoering van een nieuwe (‘agile’) manier van werken in het kader van de implementatie van de strategie 2021-2025
 • Gecorrigeerd voor de impact van de reorganisatievoorziening bedraagt de nettowinst € 208 miljoen
 • Totale baten vrijwel stabiel op € 923 miljoen (2019: € 929 miljoen); lagere rentebaten vrijwel
  gecompenseerd door hogere treasury-resultaten en verkoopresultaten op obligaties
 • Stijging gecorrigeerde operationele lasten exclusief wettelijke heffingen naar € 557 miljoen (2019: € 533 miljoen), voornamelijk gedreven door hogere personeels- en advieskosten
 • Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa van € 38 miljoen (2019: een terugneming van € 7 miljoen), gedreven door meer voorzichtige economische toekomstscenario’s als gevolg van de Covid-19 pandemie

Kapitaalpositie onverminderd sterk

 • Tier 1-kernkapitaalratio 31,2% (eind 2019: 32,6%); leverage ratio 5,2% (eind 2019: 5,1%)
 • Voorgesteld dividend over 2020: € 104 miljoen (50% van de gecorrigeerde nettowinst, 60% van de nettowinst)

Lees meer op Resultaten & presentaties

Bekijk hier de webcast voor pers

Deel dit artikel

Actueel