De Volksbank logo de volksbank

Helft werkgevers helpt medewerkers niet bij huisvesting

Driekwart van de werkgevers gelooft dat hulp bij huisvesting kan bijdragen aan het aantrekken van personeel. Toch bestaat er bij bedrijven en organisaties koudwatervrees om woonhulp te bieden, zo blijkt uit representatief onderzoek van hypotheekverstrekker BLG Wonen. Bijna de helft van de werkgevers biedt geen enkele ondersteuning aan bij de huisvesting van werknemers. Ze vrezen voor meer gedoe en zeggen niet te weten hoe ze zouden moeten helpen. Ook leeft de gedachte dat alleen grote werkgevers woonhulp kunnen bieden.  

500 woningverkocht 3 10000

“Er wordt nu vaak naar de overheid gekeken bij het toegankelijk maken van de woningmarkt. De rol van werkgevers is ten onrechte nog onderbelicht, terwijl ze op dit vlak juist veel kunnen betekenen voor hun medewerkers. Daarbij maakt bedrijfsgrootte of branche geen verschil. Iedereen kan een bijdrage leveren”, aldus Frank Soede, directeur van BLG Wonen. “En bedenk ook dat deze inspanningen niet alleen ten goede komen aan de woningmarkt. Het is ook een antwoord op de huidige krapte op de arbeidsmarkt.”

Personeel meer betrokken en blijft langer in dienst
Drie op de vier werkgevers menen dat woonhulp een positieve bijdrage levert bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook vergroot het volgens hen de betrokkenheid (73%) en helpt het bij het behouden van huidige personeel (69%). Een meerderheid van de werknemers geeft aan dat hulp bij huisvesting een werkgever aantrekkelijker maakt. Zes op de tien zou het meenemen in de keuze voor een werkgever.

Waardering voor lichte ondersteuning
Lichte vormen van woonhulp, zoals vergoedingen bij het kopen of huren en hulp bij zoeken van huisvesting, zijn bij drie op de tien werknemers favoriet. Daarna volgen het reserveren van woonruimte (17%) of hulp bij de woningaankoop (16%). Soede: “Je hoeft dus niet meteen een woonblok neer te zetten, je kunt mensen ook de weg wijzen op de woningmarkt.”

Meer woningen en betere doorstroming
Eén op de vijf werkgevers in de onderzochte steekproef reserveert ook een woning voor hun medewerkers. Soede: “In de praktijk zien we dat dit ook om nieuwe woonruimte gaat. Van het neerzetten van tiny houses op een bedrijfsterrein, het verbouwen van kantoren of zorginstellingen, tot het bouwen van compleet nieuwe woningen aan toe. Door woonruimte voor personeel te creëren, wordt er minder beroep gedaan op de bestaande woningvoorraad. Een groter woningaanbod en betere doorstroming is het gevolg.”

Onderzoekbureau DVJ Insights verrichtte dit onderzoek onder 1049 werknemers en 322 werkgevers in opdracht van BLG Wonen ten behoeve van het WoonDebat.

Deel dit artikel

Actueel