De Volksbank logo de volksbank

Halfjaarresultaten 2021

De Volksbank presenteert de resultaten over het eerste halfjaar 2021.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

De Volksbank laat vooruitgang zien op haar Gedeelde waarde-scores gekoppeld aan haar nieuwe strategie voor 2021 - 2025: 'beter voor elkaar - van belofte naar impact'

 • Klant: klantgewogen Net Promoter Score hoger op +6 (eind 2020: +2); toename aantal actieve multiklanten tot 978.000 (eind 2020: 949.000)

 • Maatschappij: klimaatneutrale balans lager op 57% als gevolg van een daling van 9%-punten door eerste toepassing van de PCAF-methode; gecorrigeerd voor dit effect verbeterde de klimaatneutraliteit tot 66%

 • Medewerker: KPI voor 'Oprechte aandacht' van 7,8 (eind 2020: 7,9)

 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 5,5% (2020: 5,1%)

Groei betaalrekeningklanten, hypotheken, mkb-leningen, particulier spaargeld en beheerd vermogen

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 61.000 tot 1,72 miljoen

 • Lichte groei hypotheekportefeuille, exclusief IFRS waarderingsaanpassingen, tot € 46,3 miljard (eind 2020: € 46,2 miljard). Stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 3,3 miljard (eerste helft van 2020: € 3,0 miljard); marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 4,9% (2020: 5,0%)

 • Groei mkb-leningen met € 44 miljoen tot € 768 miljoen

 • Groei particulier spaargeld met € 2,6 miljard tot € 44,7 miljard; marktaandeel stijgt naar 11,0% (2020: 10,8%)

 • Stijging beheerd vermogen met € 0,3 miljard tot € 4,2 miljard

Nettowinst daalt naar € 94 miljoen, door aanhoudende druk op netto rentebaten en hogere operationele lasten, deels gecompenseerd door een terugname van bijzondere waardeverminderingen

 • Nettowinst van € 94 miljoen, 11% lager ten opzichte van de eerste helft van 2020 (€ 106 miljoen)

 • Totale baten dalen tot € 417 miljoen (eerste helft van 2020: € 480 miljoen), met name als gevolg van de druk op de netto rentebaten

 • Operationele lasten stijgen naar € 322 miljoen (eerste helft van 2020: € 292 miljoen); circa de helft van de stijging is het gevolg van hogere personeelskosten vanwege de implementatie van de nieuwe strategie en de andere helft is het gevolg van hogere wettelijke heffingen

 • Terugname van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa van € 31 miljoen (eerste helft van 2020: een last van € 45 miljoen), ten gevolge van positievere macro-economische vooruitzichten en hogere huizenprijzen, ondanks een hogere expert overlay

Sterke kapitaalpositie

 • Tier 1-kernkapitaalratio van 28,3% (eind 2020: 31,2%); leverage ratio van 5,1% (eind 2020: 5,2%)

 • Voornemen tot uitkering van het resterende dividend over 2019 en het dividend over 2020 voor een totaalbedrag van € 249 miljoen in oktober 2021; dit heeft geen invloed op onze kapitaalpositie

Lees meer op Resultaten & presentaties. Bekijk hier de webcast voor pers.

Deel dit artikel

Actueel