De Volksbank logo de volksbank

Halfjaarresultaten 2021

De Volksbank presenteert de resultaten over het eerste halfjaar 2021.

De Volksbank laat vooruitgang zien op haar Gedeelde waarde-scores gekoppeld aan haar nieuwe strategie voor 2021 - 2025: 'beter voor elkaar - van belofte naar impact'

 • Klant: klantgewogen Net Promoter Score hoger op +6 (eind 2020: +2); toename aantal actieve multiklanten tot 978.000 (eind 2020: 949.000)

 • Maatschappij: klimaatneutrale balans lager op 57% als gevolg van een daling van 9%-punten door eerste toepassing van de PCAF-methode; gecorrigeerd voor dit effect verbeterde de klimaatneutraliteit tot 66%

 • Medewerker: KPI voor 'Oprechte aandacht' van 7,8 (eind 2020: 7,9)

 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 5,5% (2020: 5,1%)

Groei betaalrekeningklanten, hypotheken, mkb-leningen, particulier spaargeld en beheerd vermogen

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 61.000 tot 1,72 miljoen

 • Lichte groei hypotheekportefeuille, exclusief IFRS waarderingsaanpassingen, tot € 46,3 miljard (eind 2020: € 46,2 miljard). Stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 3,3 miljard (eerste helft van 2020: € 3,0 miljard); marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 4,9% (2020: 5,0%)

 • Groei mkb-leningen met € 44 miljoen tot € 768 miljoen

 • Groei particulier spaargeld met € 2,6 miljard tot € 44,7 miljard; marktaandeel stijgt naar 11,0% (2020: 10,8%)

 • Stijging beheerd vermogen met € 0,3 miljard tot € 4,2 miljard

Nettowinst daalt naar € 94 miljoen, door aanhoudende druk op netto rentebaten en hogere operationele lasten, deels gecompenseerd door een terugname van bijzondere waardeverminderingen

 • Nettowinst van € 94 miljoen, 11% lager ten opzichte van de eerste helft van 2020 (€ 106 miljoen)

 • Totale baten dalen tot € 417 miljoen (eerste helft van 2020: € 480 miljoen), met name als gevolg van de druk op de netto rentebaten

 • Operationele lasten stijgen naar € 322 miljoen (eerste helft van 2020: € 292 miljoen); circa de helft van de stijging is het gevolg van hogere personeelskosten vanwege de implementatie van de nieuwe strategie en de andere helft is het gevolg van hogere wettelijke heffingen

 • Terugname van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa van € 31 miljoen (eerste helft van 2020: een last van € 45 miljoen), ten gevolge van positievere macro-economische vooruitzichten en hogere huizenprijzen, ondanks een hogere expert overlay

Sterke kapitaalpositie

 • Tier 1-kernkapitaalratio van 28,3% (eind 2020: 31,2%); leverage ratio van 5,1% (eind 2020: 5,2%)

 • Voornemen tot uitkering van het resterende dividend over 2019 en het dividend over 2020 voor een totaalbedrag van € 249 miljoen in oktober 2021; dit heeft geen invloed op onze kapitaalpositie

Lees meer op Resultaten & presentaties. Bekijk hier de webcast voor pers.

Deel dit artikel

Actueel