De Volksbank logo de volksbank

Halfjaarresultaten 2020

De Volksbank toont in de Covid-19 crisis een robuuste vooruitgang op haar Gedeelde waarde-ambitie; toenemende waardering voor onze missie ‘bankieren met de menselijke maat’.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores:

 • Klant: klantgewogen Net Promoter Score naar hoogste score ooit; +5 (eind 2019: 0)
 • Maatschappij: 48% klimaatneutrale balans (eind 2019: 44%); Barometer Financiële Onbezorgdheid licht hoger op 51% (eind 2019: 48%)
 • Medewerker: KPI 'Oprechte aandacht' van 7,9 (eind 2019: 7,7)
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 6,2% (2019: 7,7%), gebaseerd op een sterke kapitaalpositie

Groei betaalrekeningklanten, hypotheekportefeuille en spaargeld

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 38.000 tot 1,6 miljoen; marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van circa 20%
 • Stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 3,0 miljard (eerste helft van 2019: € 2,8 miljard); marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 5,6% (2019: 6,1%)
 • Toename particulier spaargeld met € 2,1 miljard tot € 40,5 miljard; marktaandeel sparen gelijk op 10,4%

Daling nettowinst naar € 106 miljoen, gedreven door hogere bijzondere waardeverminderingen gerelateerd aan de Covid-19 crisis

 • Nettowinst van € 106 miljoen, 31% lager ten opzichte van de eerste helft van 2019 (€ 154 miljoen)
 • Lichte stijging totale baten tot € 480 miljoen (eerste helft van 2019: € 471 miljoen) dankzij hogere provisies en treasury-resultaten; daling rentemarge tot 1,35% (eerste helft van 2019: 1,40%)
 • Stijging operationele lasten exclusief wettelijke heffingen naar € 268 miljoen (eerste helft van 2019: € 255 miljoen), gedreven door hogere advieskosten en een hogere positieve herwaarderingspost van € 7 miljoen in de eerste helft van 2019
 • Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa van € 45 miljoen (eerste helft van 2019: een terugneming van € 13 miljoen), gedreven door pessimistischer economische toekomstscenario’s als gevolg van de Covid-19 crisis

Kapitaalpositie onverminderd sterk

 • Stijging Tier 1-kernkapitaalratio tot 33,8% (eind 2019: 32,6%); leverage ratio 5,0% (eind 2019: 5,1%)
 • Succesvolle plaatsing van € 500 miljoen aan groene Tier 2 obligaties op 15 juli 2020

Lees meer op Resultaten & presentaties

Bekijk hier de webcast voor pers

Deel dit artikel

Actueel