De Volksbank logo de volksbank

Equal Pay Day: thuis voelen begint bij gelijkwaardigheid

Het is vandaag Equal Pay Day. Nog altijd krijgen vrouwen in Nederland minder betaald dan mannen. Dat kan én moet anders. De Volksbank wil voortrekker zijn in het dichten van deze loonkloof. Daar voeren we actief beleid op. Ons doel: dat iedereen zich thuis voelt bij de Volksbank.

500 equalpaydaynewsroombanner 10000

Analyse loonverschil
We monitoren elk jaar de loonverschillen van de eigen medewerkers. We hebben het gecorrigeerde verschil in beloning tussen man en vrouw teruggebracht tot achter de komma (0,07%). We publiceren de resultaten van de metingen, de onderzoeksmethode die we gebruiken en we roepen andere bedrijven op hetzelfde te doen. In het eerste kwartaal van 2024 publiceren we de resultaten van de meest recente monitor.

Lees meer
De Volksbank: Loonverschil Analyse 2023


Inclusieve werving en selectie
Gelijke beloning begint bij inclusieve werving. Dat wat jij kunt vinden we belangrijker dan wat je hebt gedaan. Door te kijken naar skills in plaats van cv’s maken we selectie- en benoemingstrajecten objectiever. We bieden gelijke kansen op doorgroei van mannen en vrouwen, en van andere groepen in de samenleving. Dat zie je ook terug in onze scores op gendergelijkheid van de Eerlijke Bankwijzer.

Samen heb je het beter voor elkaar
Daarom onderschrijven we verdragen en zijn we lid van netwerken die diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit bevorderen. Mooie voorbeelden zijn Women in Financial Services en het Agora Network. Daarnaast ondertekenden we in oktober 2023 het Charter Diversiteit van de Sociaal Economische Raad (SER) en delen we kennis en ervaringen met de bij de SER aangesloten organisaties.

Lees meer
HR-beleid diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit de Volksbank


Transparantie
Transparantie vinden we belangrijk. Ons beleid op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit is openbaar en we rapporteren in ons jaarverslag over de diversiteit van ons personeelsbestand en onze cultuurontwikkeling.

Loonkloof in cijfers

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen voor gelijksoortig werk en stromen ook minder snel door naar hogere posities. Per jaar verdienen vrouwen in Nederland 36 procent minder dan mannen. En het bruto uurloon ligt voor vrouwen gemiddeld 13 procent lager dan voor mannen. Voor gelijkwaardig werk verdienen vrouwen per uur 6 procent minder[1]. Daarnaast leidt een lager inkomen op jonge leeftijd voor vrouwen tot een lagere vermogensopbouw.

Door de loonkloof te dichten, kunnen vrouwen hun volledige economische potentieel benutten en bijdragen aan de economische groei. Het creëren van meer gelijke kansen voor vrouwen kan ook de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen vergroten. Dit verbetert hun eigen financiële positie en onafhankelijkheid.

bron: https://stichtinggelijkebeloning.nl/over-de-loonkloof/

Deel dit artikel

Actueel