De Volksbank logo de volksbank

Dicht de loonkloof - het kan écht

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Het thema dit jaar is ‘Onbeperkt Leefbaar'. Hoe beperkt is ons leven vandaag de dag? Kunnen vrouwen wel onbeperkt meedoen? Hoe solidair zijn we met elkaar om dit te realiseren? Grote vragen die we - voor een deel - kunnen beantwoorden met praktische oplossingen. Zoals het dichten van de hardnekkige loonkloof tussen vrouwen en mannen.

500 internationale vrouwendag 2023 de volksbank header newsroom 10000

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen voor gelijksoortig werk en stromen ook minder snel door naar hogere posities. Per jaar verdienen vrouwen in Nederland 36 procent minder dan mannen. En het bruto uurloon ligt voor vrouwen gemiddeld 13 procent lager dan voor mannen. Voor gelijkwaardig werk verdienen vrouwen per uur 6 procent minder[1]. Daarnaast leidt een lager inkomen op jonge leeftijd voor vrouwen tot een lagere vermogensopbouw.

Door de loonkloof te dichten, kunnen vrouwen hun volledige economische potentieel benutten en bijdragen aan de economische groei. Het creëren van meer gelijke kansen voor vrouwen kan ook de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen vergroten. Dit verbetert hun eigen financiële positie en onafhankelijkheid.


Bedrijven hebben een voortrekkersrol

Bedrijven hebben bij uitstek een voortrekkersrol bij het dichten van de loonkloof. De Volksbank monitort elk jaar de loonverschillen van de eigen medewerkers. De bank heeft het verschil in beloning tussen man en vrouw teruggebracht tot achter de komma (0,07%).

Jacqueline Touw, Chief People & Organisation Officer (CPOO) van de Volksbank, roept op tot samenwerking om overal in Nederland de loonkloof te dichten:

“Het oplossen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers, overheden en de samenleving als geheel. Dus laten we de handen ineenslaan en samenwerken om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Dit is rechtvaardig, essentieel voor de economische groei, het welzijn van gezinnen en zorgt voor gelijkheid. De Volksbank wil daarin graag een voorbeeld zijn en is alvast begonnen.”

Lees meer
De Volksbank: Loonverschil Analyse 2023


Inclusieve werving en selectie

Gelijke beloning begint bij inclusieve werving. Bij de Volksbank gaan we uit van wat wij te bieden hebben in plaats van waar je vandaan komt. Dat betekent dat we uitgaan van de functie en het salaris dat daarbij past. Dit in plaats van wat je in een vorige baan verdiende.

We bieden gelijke kansen op doorgroei van mannen en vrouwen, en van andere groepen in de samenleving. Dat zie je ook terug in onze scores op gendergelijkheid van de Eerlijke Bankwijzer. Naast inclusieve werving en selectie is er aandacht voor een veilige werkomgeving met vertrouwenspersonen. Er is ruimte om je eigen geloofs-/feestdagen te vieren. En we bieden gelijk verlof voor alle soorten opvoeders/verzorgers van een kind.

Lees meer
Voel je thuis bij de Volksbank


Evenredige verdeling blijft aandachtspunt

Een evenredige verdeling van mannen en vrouwen over de functieschalen heen blijft een aandachtspunt voor de Volksbank. Er is vooruitgang, maar de ambitie blijft om het aandeel vrouwen in de hogere schalen te laten groeien. De doelstelling voor 2025 is om voor alle leidinggevende posities minimaal 40% mannen en minimaal 40% vrouwen te hebben.

Jacqueline: “De menselijke maat is het uitgangspunt voor hoe we bankieren én voor hoe we omgaan met onze medewerkers. Gelijke kansen en doorgroeimogelijkheden zijn voor de Volksbank belangrijke pijlers in ons beleid voor medewerkers. Gelijke beloning is daarbij een belangrijke resultante die echter wel een inspanning en dus proactief beleid vereist.”

[1] Bron: https://ikverdienmeer.com/

Deel dit artikel

Actueel