De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank wint Driehoek 3D Trofee

En de winnaar is..... de Volksbank! Wat een mooi moment tijdens het congres op woensdag 11 december van de Alliantie Medezeggenschap en Governance bij de SER in Den Haag toen de winnaar van de Driehoek 3D Trofee bekend werd gemaakt. De Volksbank heeft deze belangrijke prijs gewonnen als organisatie voor ons robuust en inhoudelijk overleg tussen de ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de directie. Naast de Volksbank waren ook Unilever Nederland en Vitens N.V. genomineerd.

500 driehoek 3d trofee 10000

Strategische besluitvorming verankerd in convenanten

Uit het juryrapport: de jury is onder de indruk van de omslag naar het bankieren met de menselijke maat en hoe de OR hierbij proactief in het primaire proces van de organisatie betrokken wordt. Waarbij convenanten een formele juridische basis vormen. De OR speelt een rol bij zowel de strategische besluitvorming als het vormgeven van de sociale doelstellingen van de bank. De sociale waarden worden ook doorgetrokken naar hoe met de eigen werknemers wordt omgegaan. De raad van Commissarissen ondersteunt HR bij het vormgeven van dit proces binnen de organisatie. De Volksbank neemt bovendien grote stappen met betrekking tot het vergroenen van de balans.

Voorzitter van de ondernemingsraad Frans-Willem van Abeelen: "Met gepaste trots hebben we de Driehoek 3D-Award in ontvangst genomen en geklapt voor de medefinalisten, die mooie voorbeelden hebben waar ook wij ons nog mee kunnen verbeteren."

Driehoek 3D Trofee

De Driehoek 3D Trofee, een plastiek, is vandaag tijdens het jaarcongres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) bij de SER in Den Haag uitgereikt. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit. De jury staat onder voorzitterschap van Pauline van der Meer Mohr. De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, Nationaal Register, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten, SER, VNO-NCW en WissemaGroup.

Op de foto vlnr Jan van Rutte (voorzitter RvC), Monika Milz (voordrachtscommissaris), Jeroen Dijst (CRO), Agnes Schrijver (Directeur HR) Frans-Willem van Abeelen (Voorzitter OR), Roel van Randtwijk (ambtelijk secretaris medezeggenschap), Maurice Oostendorp (CEO), Fulco de Vos (plaatsvervangend voorzitter OR) en Susan Dassen-Luhrman (oud-voorzitter OR).

“de jury is onder de indruk van de omslag naar het bankieren met de menselijke maat en hoe de OR hierbij proactief in het primaire proces van de organisatie betrokken wordt” uit het juryrapport

Deel dit artikel

Actueel