De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank rapporteert over het eerste halfjaar 2017 een nettowinst van € 177 miljoen

Stijging klantwaardering en verdere groei betaalrekeningklanten en marktaandeel hypotheken; goede vooruitgang bij de uitvoering van onze gedeelde waarde strategie.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Optimaliseren gedeelde waarde

 • Eerste resultaten van focus op het optimaliseren van gedeelde waarde zichtbaar:
 • Klanten: nettogroei betaalrekeningklanten met 42.000 tot 1,37 miljoen; verbetering klantgewogen Net Promoter Score tot -4 (2016: -8)
 • Samenwerkingsovereenkomst met Pivotus om verder invulling te geven aan onze missie 'bankieren met de menselijke maat'
 • Veiligheid klantgegevens; geen verkoop van klantgegevens op individueel en totaalniveau
 • Maatschappij: 25% klimaatneutrale balans (2016: 22%)
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 10,0% (eerste halfjaar van 2016: 10,8%)

Commerciële ontwikkelingen

 • Marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken hoger op 6,8% (eerste halfjaar van 2016: 4,8%); forse stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 2,5 miljard (+67%)
 • Stijging particuliere hypotheekportefeuille met € 0,4 miljard tot € 45,3 miljard (ultimo 2016: € 44,9 miljard)
 • Marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 20% (eerste halfjaar van 2016: 25%)
 • Stijging particuliere spaartegoeden met 2% tot € 37,4 miljard; marktaandeel stabiel op 10,7%

Financiële ontwikkelingen

 • Nettowinst vrijwel stabiel op € 177 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € 181 miljoen)
 • Lagere nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten van € 178 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € 193 miljoen) door lagere netto vrijval van voorzieningen voor leningen
 • Netto rentebaten 2% lager (jaar-op-jaar); rentemarge vrijwel stabiel op 1,50%
 • Gecorrigeerde efficiencyratio lager op 52,5% (eerste halfjaar van 2016: 54,2%), als gevolg van 5% lagere gecorrigeerde operationele lasten
 • Netto vrijval van voorzieningen voor leningen van € 20 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € 45 miljoen); daling van 22% in particuliere hypotheken in achterstand tot € 0,5 miljard
 • Stijging Tier 1-kernkapitaalratio tot 32,6% (2016: 29,2%); leverage ratio: 5,5% (2016: 5,2%)

Deel dit artikel

Actueel