De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank rapporteert over 2018 een nettowinst van € 268 miljoen

Bankieren met de menselijke maat verder in de praktijk gebracht en klanttevredenheid verhoogd

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 2 10000

Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores

 • Klant: verbetering klantgewogen Net Promoter Score tot -1 (eind 2017: -3)
 • Maatschappij: 37% klimaatneutrale balans (eind 2017: 27%); introductie van een financiële weerbaarheidsscore; realisatie eind 2018: 49, bij een doelstelling van 50 in 2020
 • Medewerker: daling medewerker Net Promoter Score (eNPS) tot -20 (eind 2017: -2)
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 7,6% (2017: 8,7%), gebaseerd op een sterke kapitaalpositie

Groei betaalrekeningklanten en hypotheekportefeuille zet door

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 79.000 tot 1,488 miljoen; marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 24%
 • Stijging hypotheekportefeuille met € 1,3 miljard tot € 47,3 miljard
 • Marktaandeel nieuwe hypotheken hoger op 7,3% (2017: 6,8%); stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 5,9 miljard (2017: € 5,5 miljard)
 • Stijging particulier spaargeld met € 0,6 miljard tot € 37,4 miljard; marktaandeel sparen nagenoeg stabiel op 10,6% (2017: 10,7%)

Lagere nettowinst van € 268 miljoen

 • Nettowinst van € 268 miljoen, een daling van 19% ten opzichte van 2017 (€ 329 miljoen); met name veroorzaakt door lagere resultaten op beleggingen/financiële instrumenten en een lagere vrijval van kredietvoorzieningen
 • Totale baten van € 958 miljoen, € 70 miljoen lager met name als gevolg van een € 49 miljoen lager resultaat op beleggingen en financiële instrumenten (deze waren in 2017 incidenteel hoog); geringe daling van netto rentebaten (met € 16 miljoen, 2%)
 • Operationele lasten exclusief wettelijke heffingen met € 562 miljoen vrijwel gelijk aan 2017 (€ 560 miljoen); impact efficiencymaatregelen gecompenseerd door hogere lasten in verband met regelgeving en compliance
 • Stijging efficiencyratio (exclusief wettelijke heffingen) tot 58,7% (2017: 55,4%) veroorzaakt door daling baten
 • Lagere vrijval van kredietvoorzieningen van € 12 miljoen (2017: vrijval van € 24 miljoen)

Onveranderd sterke kapitaalpositie

 • Stijging Tier 1-kernkapitaalratio tot 35,5% (eind 2017: 34,1%). Leverage ratio stabiel op 5,5%
 • Voorgesteld dividend over 2018: € 161 miljoen (pay-out ratio: 60%)

Deel dit artikel

Actueel