De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank rapporteert over 2016 een nettowinst van € 329 miljoen

Verbetering in onze bankenfranchise: 21% van de nieuwe betaalrekeningen in Nederland geopend bij ASN Bank, RegioBank of SNS; hoger marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken; stabilisatie particuliere hypotheekportefeuille.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Bankieren met de menselijke maat

 • Verbetering algemeen klanttevredenheidscijfer; verscheidene
  banksectorspecifieke prijzen; succesvolle uitrol Hypotheek
  Looptijdservice
 • Medewerker NPS: 30% (2015: 34%)
 • Balans 23% klimaatneutraal (2015: 20%)

Commerciële ontwikkelingen

 • De Volksbank verwelkomde 136.000 nieuwe klanten met een betaalrekening: netto groei van 88.000 (+7%)
 • Forse stijging nieuwe particuliere hypotheekproductie naar € 3,7
  miljard (+76%); marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken hoger op 5,7% (2015: 4,1%); particuliere hypotheekportefeuille vrijwel stabiel op € 44,9 miljard
 • Daling van 1% in particuliere spaartegoeden naar € 36,6 miljard; licht lager marktaandeel van 10,7%

Financiële ontwikkelingen

 • Lagere nettowinst van € 329 miljoen (2015: € 348 miljoen) wegens
  omslag in een reële waardeverandering op voormalige DBV-hypotheken en daaraan verbonden derivaten (-€ 36 miljoen) en overige incidentele posten
 • De nettowinst over 2016 is inclusief een eenmalige voorziening van € 24 miljoen netto voor plannen ter verbetering van de operationele efficiëntie
 • Hogere nettowinst exclusief incidentele posten van € 354 miljoen
  (2015: € 335 miljoen), waarbij de invloed van een lagere rentemarge en hogere wettelijke heffingen ruimschoots werd gecompenseerd door een aanzienlijke vrijval van voorzieningen voor leningen en een hoger resultaat uit beleggingen
 • De vrijval van voorzieningen voor leningen van € 68 miljoen was
  hoofdzakelijk het gevolg van een forse daling van de leningen in
  achterstand (2015: bijzondere waardeverminderingen van € 37 miljoen)
 • Gecorrigeerde efficiencyratio hoger op 56,0% (2015: 53,4%) vanwege lagere baten; gecorrigeerde operationele lasten 2% lager
 • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 10,3% (2015: 10,7%)
 • Stijging van Tier 1-kernkapitaalratio naar 29,2% (2015: 25,3%); leverage ratio: 5,2% (2015: 4,7%)
 • Voorgestelde dividenduitkering van € 135 miljoen over 2016 aan NLFI (2015: € 100 miljoen)

Update strategie

 • Naam van SNS Bank N.V. per 1 januari 2017 gewijzigd in de Volksbank N.V. Deze naamsverandering onderstreept de koers die de bank heeft uitgezet richting een maatschappelijke, mensgerichte en duurzame bank
 • Focus op optimaliseren van ‘gedeelde waarde’ voor klanten, de maatschappij, medewerkers en onze aandeelhouder

Deel dit artikel

Actueel