De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank publiceert haar Klimaatactieplan

Vandaag presenteert de Volksbank haar Klimaatactieplan (KAP). De doelstelling van het plan is om een ‘net zero’ balans* te bereiken in 2050, of eerder indien mogelijk. Het KAP is een element van het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector, waaraan de Volksbank zich in 2019 heeft verbonden. 

500 volksbank klimaatmeiden staand rgb 10000

Het Klimaatactieplan bestaat uit vijf hoofdactiviteiten:

  • Verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit de particuliere hypotheekportefeuille;
  • Reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit de mkb-portefeuille;
  • Voortzetten van het financieren van hernieuwbare-energieprojecten;
  • Financieren van projecten die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals bossen en regeneratieve landbouw;
  • Aandacht blijven vragen voor de klimaatcrisis en in (inter)nationale samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector werken aan oplossingen.

Deze activiteiten worden in 2023 nader uitgewerkt. Naast onze al bestaande, doorlopende inspanningen voor verduurzaming en de klimaattransitie, zal de Volksbank zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2024 met de uitvoering van de acties uit het KAP starten.

Download het KAP (pdf, Engelstalig) van de Volksbank hieronder.

*) net zero betekent het zo ver mogelijk tot nul terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de resterende uitstoot uit de atmosfeer op te nemen, bijvoorbeeld in bossen, regeneratieve landbouw of oceanen.

Deel dit artikel

Actueel