De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank neemt kennis van uitkomsten EU-brede Transparency Exercise 2022

De Volksbank N.V. heeft kennisgenomen van de mededelingen die de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Centrale Bank hebben gedaan ten aanzien van de informatie over de EU-brede Transparency Exercise 2022 en het voldoen aan het besluit van de Raad van Toezichthouders van de EBA. De uitkomsten van de transparency exercise met betrekking tot de Volksbank zijn te vinden op de website van de EBA.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Achtergrond EU-brede Transparency Exercise

De Raad van Toezichthouders van EBA heeft zijn goedkeuring verleend aan het pakket voor de EU-brede Transparency Exercise die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgevoerd en samen met het Risk Assessment Report (RAR) wordt gepubliceerd. Wat betreft de vorm en reikwijdte wordt de transparency exercise uitsluitend gebaseerd op COREP/FINREP gegevens om een toereikend en passend niveau van informatieverstrekking aan marktdeelnemers te waarborgen.

De templates zijn ingevuld door de EBA en vervolgens naar banken en toezichthouders gezonden voor verificatie. Banken hebben de gelegenheid gehad eventuele fouten die zij signaleerden, te corrigeren en alsnog correcte gegevens in te dienen via de normale kanalen voor toezichts-rapportage, en konden specifieke informatie toevoegen die noodzakelijk was om afzonderlijke gegevens nader toe te lichten.

Deel dit artikel

Actueel