De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank is cultureel divers van samenstelling

Als bank willen we graag inzicht hebben in de culturele diversiteit van onze eigen collega’s. Zo weten we of we een afspiegeling zijn van de maatschappij – en dus ook of we op dit vlak goed aansluiten bij onze klanten. Dit past bij de maatschappelijke impact die we willen maken en het inclusieve karakter van de Volksbank.

500 culturele barometer newsroom header def 10000

Culturele Barometer
Om dit te meten hebben we gebruik gemaakt van de Culturele Barometer van het CBS. Deze meet op anonieme basis de etnisch-culturele samenstelling van ons medewerkersbestand in drie categorieën: Nederland, Europa exclusief Nederland en Buiten Europa.

Resultaten
We mogen concluderen dat de culturele diversiteit van onze collega’s een goede afspiegeling is van de financiële sector en in iets mindere mate ook van de totale arbeidsmarkt op dit moment. Onderstaand overzicht geeft dit mooi weer:

ArbeidsmarktFinanciële sectorDe Volksbank
Herkomst Nederland74%78%78%
Herkomst Europa, exclusief Nederland10%8%5%
Herkomst buiten Europa16%14%17%


Dit zijn mooie cijfers, die ons maatschappelijke en inclusieve profiel als bank onderstrepen. Op de website van het CBS vind je meer informatie over de Culturele Barometer.

Meer weten over diversiteit en inclusiviteit bij de Volksbank? Lees verder over onze visie op diversiteit en inclusiviteit.

Deel dit artikel

Actueel